Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Den medeltida borgön Husholmen med kringliggande landskap

Gå till Museiverkets karttjänst: Den medeltida borgön Husholmen med kringliggande landskap
Beskrivning
Husholmen hör till de bäst bevarade borgarna som funnits i Svea rike under senare hälften av 1300-talet. Husholmen har ett enastående värde, eftersom platsen bevarats nästan orörd efter att den övergavs. Landskapet längst inne i den lilla Pernåviken är likadant som under den tid då borgen ännu användes. Vida vyer öppnar sig från Husholmens borg som fortfarande återspeglar den medeltida bosättningen. Alla byar med de små odlingsområdena runtomkring fanns där redan på 1300-talet.

Borgen på Husholmen i Borgå ligger längst inne vid Lilla Pernåviken cirka en kilometer från Illbyåns mynning. Borgens yttersta förskansning består av ett tredubbelt pålverk som ligger under vatten. Den branta bergholmen indelas i förborg och huvudborg. Inträdet till förborgen på nedre terrassen har skett via en portanläggning på stranden. Av förborgen kan endast en 20 x 15 meter stor terrass och grunden till en liten byggnad ses ovanför markytan. Uppe på berget fanns huvudborgen varav endast en 20 x 20 meter stor borggård finns kvar. Bredvid ses grunden till tornet och tre byggnadsgrunder. Husholmen bjuder på oanade möjligheter för den nuvarande och blivande borgarkeologin.
 
Historia
Borgen på ön Husholmen har med säkerhet använts under senare hälften av 1300-talet, sannolikt på 1380- och 1390-talen. Dateringen baserar sig på föremål som hittades i arkeologiska grävningar år 1996 och på dendrokronologiska prov som tagits av pålverket år 1998. Inga medeltida dokument kan med säkerhet förknippas till borgen, men platsen har möjligen nämnts som Wartholm i några brev från mitten av 1390-talet där den beskrivs som ”den nya borgen i Nyland”.
 
Läs mer
V.-P. Suhonen, Porvoon Husholmenin keskiaikaisen linnan alkuperä. Muinaistutkija 1999:4.

V.-P. Suhonen, Historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi Itä-Uudellamaalla keväällä 2003. Museovirasto 2003.
 
objektets element:  fästning; fornlämning;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
Den medeltida borgen på Husholmen. Hannu Vallas 1998
Den medeltida borgen på Husholmen. Hannu Vallas 1998.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009