Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lovisa Nyland

Fasarby

Gå till Museiverkets karttjänst: Fasarby
Beskrivning
Klungbyn Fasarby består undantagsvis av militärboställen. Den täta bebyggelsen och det stora öppna odlingsfältet som omger byns centrum speglar tiden före storskiftet.

Bytomten i Fasarby härstammar från medeltiden. Tomten ligger på en sydsluttning längst inne i Fasarbyviken. Klungbyn bildas av ekonomiska enheter som består av fyra tidigare militärboställen. Gårdarna Joffs, Pesurs, Görans och Lill-Maris har varit tjänsteboställen för stampersonalen i den indelta armén. Det återspeglas i det anspråkslösa byggbeståndet som följer militärboställenas hierarkiska system. Byns två övriga stomlägenheter, Knapas samt Lillby väster om bycentret, är tidigare landbogårdar. Byns utseende präglas av de steniga, enbevuxna ängarna som höjer sig ur åkrarna vid stranden. Den gamla byvägen slingrar sig mellan byggnaderna och slutar öster om byn vid den gamla folkskolan längst inne i Fasarbyviken.

Byns nuvarande byggbestånd består av parstugor från 1700- och 1800-talet, av villor med mansardtak från 1920-talet och av frontmannahus. På gårdarna finns ekonomibyggnader från 1800-talet. Byns kvarn och kvarntorp stod norr om byn.
 
Historia
Kronoboställena i Fasarby tillhörde Nylands infanteriregementes profoss, fanbärare, kvartermästare och furir. Boställena hyrdes ut när den indelta armén upplöstes 1809 och såldes till privatpersoner i början av Finlands självständighetstid.
 
Läs mer
John E. Roos, Officersboställen i Finland under svenska tiden. Helsingfors 1927.

Selja Flink, Pernajan eteläosien rakennusinventointi 1996. Pernajan kunta 1997.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  by; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009