Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vasa Österbotten

Roparnäs kyrka

Gå till Museiverkets karttjänst: Roparnäs kyrka
Beskrivning
Roparnäs kyrka är ett småskaligt och till sitt arkitektoniska formspråk framstående exempel på 1960-talets kyrka-arbetscenter-tänkande och betongarkitektur. Kyrkan som är ritad av arkitekt Aarno Ruusuvuori ingår i den internationella organisationen DOCOMOMOs urval av betydande modernistisk finsk arkitektur.

Kyrkan och arbetscentret ligger runt en kvadratisk gård som öppnar sig mot Kungsvägen. Exteriören präglas av de slutna, slätgjutna betongväggarna, den monumentala trappan på innergården och de stora fönstren mot innergården. Byggnadens form har karakteriserats som en stigande spiral med kulmination i kyrksalens spets, som höjer sig som en fartygsstäv.

Kyrksalens väggar är beklädda med brungrå lecategel, golven med djupröda tegelplattor. Altarbordets skiva och dopfunten är av gulskiftande siciliansk marmor, deras fundament liksom predikstolen är av betong och bänkarna av syrabehandlad rumänsk ek. Det enda dagsljus som infaller på den asketiska materialkompositionen kommer från ett högt beläget fönster. Församlingssalen kan förenas med kyrksalen med hjälp av en vikvägg. Klubbrummen är belägna i den runt gården liggande delen i två plan. Bostäder finns i ett separat radhus invid Kraftgatan.
 
Historia
Planer på att uppföra en kyrka och församlingssal i förstaden Roparnäs öster om Vasa hade funnits sedan början av 1940-talet. För planeringen av kyrkan anordnades en inbjudningstävling för arkitekterna Keijo Petäjä, Aarno Ruusuvuori och Alexis Lindqvist år 1960. I programmet ingick att placera församlingsutrymmena och en kyrka för 300 personer på en tomt belägen invid Kungsvägen.

Ruusuvuoris förslag utgick med segern. Det ansågs helhetsmässigt välavvägt och smakfullt inpassat i naturen. Bygget inleddes 1962 och kyrkan invigdes våren 1964.

I Roparnäs kyrka framträder två för 1960-talets kyrkobyggande karakteristiska fenomen. Med kyrkobyggandet strävade man till att påvisa kyrkans samhälleliga framtoning genom att i förstäderna bygga ”arbetscentrer” för församlingarna i stället för enbart kyrkor eller församlingscentrer. Till rumsprogrammet hörde förutom kyrksal också ändamålsenliga klubbrum och motionssalar för ordinärt bruk. Vid samma tidpunkt byggdes också de första kyrkorna av slätgjuten betong.

År 2001 genomgick Roparnäs kyrka en renovering efter ritningar av arkitekt Marja Kyyhkynen.
 
Läs mer
Aarno Ruusuvuori, Huutoniemen kirkko. Arkkitehti 1964/9.

Aimo Vuorinen, Vasa kyrkor och församlingar. Vasa 1969.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Österbottens historia V. Vasa 1985.

Vilhelm Helander, Simo Rista, Suomalainen rakennustaide. 1989.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Aalvar Aalto akatemia, docomomo Suomi-Finland, Rakennustaiteen museo 2002.

Marja Terttu Knapas ja Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 30. Helsinki 2006.
 
objektets element:  kyrka;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Roparnäs kyrka. Martti Jokinen 2001
Roparnäs kyrka. Martti Jokinen 2001.
Roparnäs kyrka. Maria Kurtén 2007
Roparnäs kyrka. Maria Kurtén 2007.
Roparnäs kyrkas altare. Martti Jokinen 2001
Roparnäs kyrkas altare. Martti Jokinen 2001.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009