Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kronoby Österbotten

Nedervetil kyrka

Gå till Museiverkets karttjänst: Nedervetil kyrka
Beskrivning
Nedervetil kyrka med klockstapel och kyrkogård utgör en typisk kyrkomiljö för en kapellförsamling som grundats i mitten av 1700-talet i en älvdal i Österbotten. Kyrkan och klockstapeln i sitt nuvarande skick bär spår av såväl kyrkobyggaren Matts Honga som den kända österbottniska kyrkobyggarsläkten Kuorikoski från mitten av 1700-talet och 1800-talet.

Nedervetil kyrkan i empirestil med en stomme av mittkupol är kapellförsamlingens första kyrka, byggd av Matts Honga och en av de tidigaste korskyrkorna i Österbotten, vilka har försetts med avfasade yttre hörn. Korsmitten i kyrkan pryds av en till sin diameter aningen mindre oktogonal kupol som avslutas med en lanternin. Kupolen byggdes vid en renovering i slutet av 1800-talet. Även klockstapeln har byggts under ledning av Matts Honga 1764-1767, men har fått en helt ny utformning vid en renovering i slutet av 1800-talet.

Utmärkande för kyrkosalen är lösöret och föremålsbeståndet som härstammar från den tid då kyrkan byggdes. Predikstolen i barockstil med sin överstora baldakin tillverkades av kyrkomålaren Johan Backman år 1752 och målades av densamme tre år senare. Målningen i gråa, svarta och vita färgtoner som efterliknar elfenben, marmor och ebenholz. Baldakinen pryds av Backmans skulpturer. Dopfuntens dekorativa fundament torde även vara ett verk av Johan Backman.

Till kyrkans inventarier hör även de påfallande stora, nästan en meter höga lampetterna i mässing från år 1766 samt ett porträtt av Anders Chydenius som var församlingens kaplan fram till år 1770.

Kyrkan, klockstapeln och kyrkogården, som omgärdas av en stenmur samt gravgården väster om dem utgör en vacker helhet på Ollisbacken vid Perho å.
 
Historia
Nedervetils församling grundades år 1752 som ett kapell under Karleby och avskildes till en självständig församling år 1894. Till följd av kommunsammanslagningar hör församlingen till Kronoby kyrkliga samfällighet.

Kapellförsamlingens kyrka byggdes åren 1751-54 under ledning av kyrkobyggaren Matts Honga. Nedervetils kyrka var Hongas första mästerprov. Kyrkan förstorades med sisäviisteillä och försågs med ett mittorn enligt Intendentkontorets ritningar frå år 1812 och under ledning av byggmästaren Henrik Kuorikoski. Vid en renovering som utfördes 1889-1891 under ledning av Mikko Karjalahti förstorades mittornet till en mittkupol och både inner- och ytterväggarna brädfodrades med spontade bräder. Samtidigt förnyades även den fasta inredningen med undantag för predikstolen. Klockstapeln som uppförts under Matti Hongas ledning 1764-1767 fick sin nuvarande utformning vid en renovering som utfördes av Juho Jaakko Kuorikaski 1892. Kyrkans interiör har senast målats under Thorvald Lindqvists ledning år 1967.
 
Läs mer
Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten ja Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Bengt von Bonsdorff, Kuvataide Suomessa 1600- ja 1700-luvuilla. Ars, Suomen taide 3. 1988.

Erkki Lämsä, Lesti- ja Perhonjokilaakson kirkot. Raahe 1996.

Risto Känsälä, Ville Lukkarinen, Rauno Träskelin, Kuorikosket, puukirkkojen mestarit. Keskipohjanmaan säätiö, Kokkola. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja KIJ 49, 1998.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Nedervetil kyrka och klockstapel. Maria Kurtèn 2007
Nedervetil kyrka och klockstapel. Maria Kurtèn 2007.
Klockstapeln vid Nedervetil kyrka. Maria Kurtén 2007
Klockstapeln vid Nedervetil kyrka. Maria Kurtén 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009