Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vasa Österbotten

Vasa Gamla begravningsplats

Gå till Museiverkets karttjänst: Vasa Gamla begravningsplats
Beskrivning
Vasa Gamla begravningsplats utgör en del av uppbyggandet av den flyttade staden Vasa till sin nuvarande plats efter stadens brand 1852 och vid slutet av 1800-talet en tidig lokalisering av en begravningsplats avskilt från bosättningen.

Den gamla begravningsplatsen ligger nordväst om Vöråstan och gränsar till Metviken och till vägen, som går till Replot. På den välskötta begravningsplatsen har många gamla minnesmärken med omgivande trädkantade parkgångar bevarats. Det med av en granitmur omslutna området med de vitas hjältegravar från 1918 avtäcktes 1920. De svenska frivilligas gravmonument från 1921 består av en på en kulle rest sarkofag ritad av den svenska arkitekten Harald Wadsjö. Monumentet ligger i bortre ändan av den gång, som utgår från huvudporten. Hjältemonumentet med terrassmur med andra världskrigets hjältegravar är från 1953 och är skapat av Armas Tirronen. Mellan hjältegravarna ligger minnesstenen från 1962 över de stupade, som blev kvar i Karelen.
 
Historia
Vasa Gamla begravningsplats planerades av stadsingenjör A.F. Berger 1862 och den vigdes i bruk 1864. Begravningsplatsen placerades utanför stadsområdet, en kutym som blev allmän efter den år 1879 avgivna hälsovårdsförordningen. Begravningsplatsen utvidgades 1895 enligt en plan uppgjord av trädgårdsarkitekt Ossi Lundén. Utmed mittgången planterades sammanhängande trädrader.
 
Läs mer
Aimo Vuorinen, Vasa kyrkor och församlingar. Vasa 1969.

Eira Häggkvist, Vaasan Patsaat ja muistomerkit, korkokuvat ja muistolaatat. Vaasan kaupunki. 1985.

Kaj Höglund, Vaasan ev.lut. seurakuntien hautausmaiden inventointi. Pohjanmaan museo 1993.

Marja Terttu Knapas (toim.), Hautamuistomerkkien hoito. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 24. 2003.
 
objektets element:  begravningsplats;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Gamla Vasa begravningsplats port. Maria Kurtén 2007
Gamla Vasa begravningsplats port. Maria Kurtén 2007.
Hjältegravsområdet. Maria Kurtén 2008
Hjältegravsområdet. Maria Kurtén 2008.
De vitas gravmonument 1918. Maria Kurtén 2008
De vitas gravmonument 1918. Maria Kurtén 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009