Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Äänekoski Keski-Suomi

Keski-Suomen kansanopisto

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Keski-Suomen kansanopisto
Kuvaus
Keski-Suomen kansanopisto on yksi maan vanhimmista kansanopistoista ja sen 1900-luvun alun päärakennus edustava esimerkki kansanopistojen vilkkaasta rakennusvaiheesta. Opistorakennuksen suunnittelija Yrjö Blomstedt on kansallisromanttisen kauden arkkitehti, jolla on Jyväskylän seminaarin lehtorina ollut myös suuri vaikutus käsityö- ja taideopetuksen uudistajana.

Suojärven rantamaisemassa oleva hirsinen opistorakennus on valmistunut 1912. Jugend-vaikutteinen opisto on edelleen alkuperäisessä käytössä ja säilynyt olennaisilta osiltaan Blomstedtin suunnittelemassa asussa.

Kansanopiston uudemmat rakennukset ovat pihapiirin laidalla, vanhimmalla päärakennuksella on keskeinen asema järvenrantaan rajautuvassa maisemassa.
 
Historia
Suolahdesta kasvoi 1800-luvun lopulta alkaen elinvoimainen yhdyskunta teollisuuden, rautatien, vesiliikenteen ja Keski-Suomen kansanopiston vaikutuspiirissä.

Suomen ensimmäinen kansanopisto perustettiin 1889 Kangasalle. Kansanopistoliike pyrki kohottamaan nuoren aikuisväestön yleistä sivistystasoa ja herättämään kansallista kulttuuritietoutta. Kansanopistoja perustettiin kymmeniä vuoteen 1917 mennessä.

Vanhimpiin kansanopistoihin kuuluva Keski-Suomen opisto aloitti toimintansa 1894 Äänekoskella. Opiston perustivat Keski-Suomen Maanviljelysseura, Jyväskylän seminaarin lehtorit ja Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnnan opiskelijat. Uudet toimitilat rakennettiin Suolahteen, jonne opisto siirtyi 1912.

Opistorakennuksen suunnitteli arkkitehti Yrjö Blomstedt, joka toimi paitsi arkkitehtina, myös puukäsityön ja piirustuksen lehtorina Jyväskylän seminaarissa. Blomstedt oli avainasemassa, kun kansainvälisen niin sanotun esteettisen liikkeen periaatteita alettiin soveltaa suomalaisessa taidekasvatuksessa 1900-luvun alussa. Jyväskylän seminaarissa hän toimeenpani opetusohjelman uudistuksen, joka toi suomalaisen kansallisromantiikan ihanteet piirustuksen ja käsityön opetukseen. Hän pyrki samassa hengessä edistämään käsitöiden opetusta muissakin oppilaitoksissa.

Keski-Suomen kansanopiston vanha päärakennus peruskorjattiin 1990-luvulla arkkitehti Severi Blomstedtin johdolla.

Arkkitehti Asténin suunnittelema kolmikerroksinen uudempi opistorakennus valmistui kansanopistoon 1930. Pihapiiriin siirrettiin sotien jälkeen 1800-luvulta olevat tuulimylly ja pikkuaitta. Kaksikerroksiset, tiilipintaiset asuin- ja opistorakennukset sekä Suolahti-sali valmistuivat 2000-luvun vaihteessa.
 
Lisätietoa
Kansallisromantikon elämäntyö. Näyttely arkkitehti Yrjö Blomstedtin elämästä ja toiminnasta. Keski-Suomen museon 50-vuotisjuhlanäyttely. Keski-Suomen museon julkaisu, 1982.

Ilari Kuuliala, Keski-Suomen opisto 1894-1984. Jyväskylä 1984.

Irma Lounatvuori (toim.), Suojellut talot. Rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet 1965-1990. Museovirasto 1991.

Auli Jämsänen, Arkkitehti Yrjö Blomstedt Keski-Suomessa. Keski-Suomen museon julkaisu 19, 1992.

Jussi Jäppinen (toim.), Viestejä maisemassa. Keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  asuinkerrostalo; oppilaitos; tuulimylly;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009