Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Nådendal S:t Karins Åbo

Bryggmans villor

Gå till Museiverkets karttjänst: Bryggmans villor
Beskrivning
Arkitekt Erik Bryggmans villor i Åbo, S:t Karins och Nådendal är en helhet som utmärkt väl beskriver inte bara Erik Bryggmans arkitektur utan också mera allmänt den moderna finska arkitekturens övergång från klassicism till funktionalism. Villorna i Åbo och S:t Karins hör till den internationella organisationen DOCOMOMO:s urval av betydande finsk arkitektur från slutet av 1920-talet till 1970-talet.

Arkitekterna Alvar Aalto och Erik Bryggman verkade båda i Åbo i slutet av 1920-talet och har haft ett stort inflytande på funktionalismens genombrott i Finland. Villaarkitekturen utgör en betydande del av Bryggmans mångsidiga arkitektur, och den noterades också i branschens internationella publikationer. Villa Solin har blivit en vattendelare i den stilmässiga utvecklingen: jämsides med den klassiska arkitekturen framträder redan de influenser från funktionalismen som senare förädlades i villorna från 1930-talet.

Bryggmans villor på öarna kring Åbo är byggda mellan 1920- och 1940-talet – Villa Ekman och Villa Solins gästhus på Hirvensalo, Villa Warén på Runsala samt Villa Erstan och Villa Staffans på Kakskerta, Villa Solin i Katrinedal samt Villa Nuuttila på Kustö i S:t Karins. Villabyggnaderna utnyttjar terrängens former på ett förträffligt sätt. Villa Haartman med tillhörande trädgård ligger i Nådendal.
 
Historia
Arkitekt Erik Bryggmans villor i Åbotrakten byggdes som privathem och sommarstugor mellan 1920- och 1940-talet. Ekmans funktionalistiska villa med strandbastu blev färdig 1933, Villa Solin och Villa Solins gästhus 1929, den paviljongliknande Villa Erstan 1929, Villa Warén 1933, Villa Nuuttila i S:t Karins 1949 och enfamiljshuset Villa Staffans 1946 – numera lägercentral för församlingarna. Konstnärshemmet som byggdes för Axel och Hedvig Haartman i Nådendal blev färdigt 1926.
 
Läs mer
Riitta Nikula (toim.), Erik Bryggman 1891-1955: arkkitehti. Helsinki 1991.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Casa Haartman - Hedvigs minne. Rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy, 14.6.2020.
 
objektets element:  villa; villa;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad; kulturlandskap; havsområde;
 
Villa Warén. Martti Jokinen 1988
Villa Warén. Martti Jokinen 1988.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009