Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kimitoön Egentliga Finland

Sjölax gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Sjölax gård
Beskrivning
Sjölax gård med sina byggnader, parker och åkrar i det maritima landskapet bildar en helhet som avspeglar 1800-talets herrgårdskultur och -byggande. Det stora antalet gravrösen från brons- och järnåldern i närheten av gården vittnar om den historiska betydelsen av sjövägen som gick förbi gårdsplatsen.

Sjölax säterigårds ekonomicentrum ligger på östra sidan av Kimitoön i norra sluttningen av den forna havsviken som i dag är en åkerdal. Sjölax byggnader innefattar en karaktärsbyggnad i trä från början av 1800-talet samt ett stall i empirestil och ett sädesmagasin i nygotisk stil. Även parken ”Vilan” som omger karaktärsbyggnaden är från början av 1800-talet.
 
Historia
Sjölax är ett säteri från 1500-talet. På herrgården fanns under medeltiden ett boningshus av sten av vilket endast den tunnvälvda källaren bevarades till 1900-talet. Den två våningar höga mittdelen av herrgårdens nuvarande karaktärsbyggnad färdigställdes 1812. De lägre flyglarna med en våning tillbyggdes på 1860-talet.
 
Läs mer
Krister Jägerskiöld, Sjölax. Herrgårdar i Finland II. Helsingfors 1928.

Suomen kartanot ja suurtilat II, Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Helsinki 1941.

Gabriel Nikander, Kimitöbygdens historia I, II. 1942, 1944.

Kari Suistoranta ja Henrik Asplund, Kemiön suurpitäjän historia 1. Sagalundin museon kuntayhtymä 1997.
 
objektets element:  herrgård; fornlämning; park; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Sjölax gård. Minna Pesu 2007
Sjölax gård. Minna Pesu 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009