Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Olsböle gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Olsböle gård
Beskrivning
Den gamla karaktärsbyggnaden på Olsböle gård är ett typiskt exempel på en finländsk herrgårdsbyggnad från rokokoperioden. Gården är belägen längs den medeltida Stora Strandvägen och dess gästgiveri är en av de få bevarade gästgiverierna längs strandvägen.

Olsböle gård är belägen vid Stora Strandvägen samt i sydöstra delen av en tidigare havsvik i närheten av goda trafikförbindelser. Gården är uppförd på en bergås som reser sig mellan åkrarna. På gårdsområdet står två boningshus, karaktärsbyggnaden från 1820-talet och en sidobyggnad från 1780-talet. Runt gården finns ekonomibyggnader; nedanför backen ett stenfähus som uppfördes 1888 och 1937.

Den gamla karaktärsbygganden har mansardtak, rödmyllad lodrät brädfodring och fyrrutiga fönster. Små gustavianska herrgårdar i stil med Olsböle gårds karaktärsbyggnad från 1780-talet är bl.a. den gamla karaktärsbyggnaden på Jackarby gård i Borgå, Västankärr i Tenala samt Frugård i Jorois, som har den bäst bevarande interiören.

Vid Stora Strandvägen, som nu för tiden ligger rätt långt från den nuvarande landsvägen, ligger Olsböle gästgiveri, som byggdes på 1830-talet.
 
Historia
Olsböle är en gammal förläningsherrgård, som blev frälseland 1579, då den förlänades åt riksamiral Severinsson. Förläningen indrogs 1683 och egendomen ändrades till ett säterirusthåll. Gårdens historia syns också i Tenala kyrka (se separat objekt), där predikstolen i barockstil har donerats av herrgårdens ägare och där fyra målade eller snidade släktvapen kan beskådas.
Olsböle gårds karaktärsbyggnad färdigställdes på 1780-talet. Ägaren J.E. von Rancken lät uppföra den nyare karaktärsbyggnaden i två våningar på 1820-talet. Det nuvarande utförandet med en våning ritades av arkitekt J. Basilier på 1870-talet.

Olsböle omnämns som rastplats längs Stora Strandvägen mellan Åbo och Viborg så sent som 1895 i Anders Ramsays resehandbok ”Vägvisare i Finland”.
 
Läs mer
Oscar Nikula, Tenala och Bromarf socknars historia. 1938.

Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot ja suurtilat I. 1939.

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. Keuruu 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.
 
objektets element:  herrgård; turistbyggnad; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009