Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Lumijoki Pohjois-Pohjanmaa

Lapinkylän tuulimyllyt

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Lapinkylän tuulimyllyt
Kuvaus
Lumijoen lakeudella Lapinkylässä on neljä tuulimyllyä, jotka edustavat alueella 1800-luvulla yleistä, mutta lähes kadonnutta rakennustyyppiä. Maanviljelysmaisemaa leimaavista, 1800-luvulla erittäin monilukuisista tuulimyllyistä ovat vain harvat säilyneet ja vielä harvemmat kunnostettuina, niistäkin monet museoalueilla.

Lähellä toisiaan sijaitsevat Penttilän, Erkkilän, Granlundin ja Kyrön myllyt ovat ns. jalkamyllyjä. Kunnostetut myllyt toimivat maamerkkeinä. Myllyjen koneistot ovat säilyneet.
 
Historia
1800-luvulta lähtien tuulimyllyjä oli paljon Limingan pitäjän vähäkoskisissa rannikkokylissä. Lähes jokaisella suuremmalla talolla oli oma tuulimylly jauhojen jauhamista varten. Tuulimyllyjä oli eniten 1800-luvulla, mutta ne vähenivät nopeasti höyrymyllyjen yleistyttyä.

Erkkilän mylly, entisen Tynin tilan myllyn hirsikerrassa on vuosiluku 1768. Mylly rakennettiin uudelleen 1811 ja siirrettiin nykyiselle paikalleen 1975. Granlundin myllyn siipitukissa on vuosiluku 1809. Kyrön mylly lienee peräisin 1832-1837 väliseltä ajalta. Penttilän myllyn hirsikehään on veistetty vuosiluvut 1862 ja 1870.
 
Lisätietoa
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Anneli Salmela, Lakeuden kulttuurimaisema. Lakeuden seutukunta 1996.

Timo Jokelainen, Lakeuden tuulimyllyt. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, arkkitehtuurin historian laboratorio. Julkaisu C65. 1998.

KirjastoVirma 2001-2005 www-sivusto: Lakeuden kulttuuripolku. Opas Limingan, Lumijoen, Rantsilan ja Tyrnävän kulttuurikohteisiin. http://www.kirjastovirma.fi/lakeudenkulttuuripolku/ (9.10.2009).
 
kohteeseen sisältyy:  mylly;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009