Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kauhava Etelä-Pohjanmaa

Kantolan kylän raittiasutus

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kantolan kylän raittiasutus
Kuvaus
Kantolan taloryhmä on edustava esimerkki eteläpohjalaisesta tiiviistä kylärakentamisesta.

Kantolan kylä sijaitsee Lapuanjokeen laskevan Kauhavanjoen latvaosilla, Pelkkikankaantien varrella. Kylän taloryhmässä on kuusi talonpoikaistalon pihapiiriä. Osa puolitoistakerroksisista pohjalaistaloista on rakennettu tien suuntaisesti niin, että ne muodostavat yhtenäisen seinämän kylätielle. Kookkaiden talousrakennusten sulkemista pihapiireistä on yhteys ympäröiville pelloille. Tilojen rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta.

Kauhavalta tultaessa kapean kyläraitin varrella on ensimmäisenä Latvatalo ja sitä vastapäätä Yllituvasta ja Erkintuvasta muodostettu Yrjölän pihapiiri, jonka kuisteilla varustettu päärakennus on kaksifooninkinen. Tietä reunustavat vielä Uusituvan ja Pelttarin talot sekä vastapäätä Pelttaria kylän osuuskauppa. Kantolan kylätalo, entinen 1840-luvulla rakennettu asuinrakennus, sijaitsee Kauhavajoen varrella Kantolan kylän eteläosassa.
 
Historia
Lapuanjokeen laskevan Kauhajoen varrelle perustettu Kantolan kylä asutettiin uuden ajan alkupuolella.

Latvatalon ja Uusitalon päärakennukset sekä Yrjölän kaksifooninkinen pohjalaistalo rakennettiin 1800-luvulla. Pelttarin vanha osa, Vilhentupa valmistui niinikään 1800-luvun puolivälissä. Osuuskaupan rakennus, puuelementeistä tehty ns. levytalo, valmistui 1947.
 
Lisätietoa
Timo Pietiläinen, Kauhavan historia II. 1999.

Tiina Lehtisaari - Sari Tallgren - Eija-Liisa Kangas, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Kantolan kylänraittia. Maria Kurtén 2006
Kantolan kylänraittia. Maria Kurtén 2006.
Kantolan kylänraittia. Maria Kurtén 2006
Kantolan kylänraittia. Maria Kurtén 2006.
Kantolan kylänraittia. Maria Kurtén 2006
Kantolan kylänraittia. Maria Kurtén 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009