Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Laitila Varsinais-Suomi

Suontaan ryhmäkylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Suontaan ryhmäkylä
Kuvaus
Suontaan kylä on muodoltaan ja visuaaliselta hahmoltaan säilynyt tiiviinä ajalta ennen 1700-luvun loppupuolen isojakoa. Kantatalojen enemmistö on säilynyt alkuperäisellä kylätontilla ja sen rakennukset edustavat tyypillistä ja hyvin säilynyttä maaseudun rakennusperinnettä Ala-Satakunnan viljelyseudulla Varsinais-Suomessa. Kylän asutuksella, rakenteella ja rakennuskannalla on pitkä historiallinen jatkuvuus.

Suontaan kylä sijaitsee Vakka-Suomen metsäalueilla, Laitilan harvempaan asutussa koillisosassa. Kylämäelle erkanee Padon kylään jatkuva kylätie Uudenkaupungista Harjavaltaan kulkevalta kantatie 43:lta. Peltojen keskellä kohoaa kukkulamainen kylämäki, jonka laella suurin osa kantataloista sijaitsee. Rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Isoa kylää ympäröivien peltoaukeiden itä- ja pohjoispuolella on useita perättäisiä mäkiä, joilla sijaitsee entinen kylän torppari- ja käsityöläisasutus.
 
Historia
Ensimmäisissä verotuslähteissä 1500-luvun puolivälissä Suontaan verotalonpoikien määrä vaihteli kuuden ja kahdeksan välillä. Laitilassa se merkitsi keskikokoista kylää. Suontaan talot muodostivat viimeistään 1600-luvulla tiiviisti rakennetun ryhmän. Viimeistään 1700-luvun alkupuolella kuudes talo sijaitsi mäen alla hieman muista taloista erillään. 1700-luvun lopulla mäellä sijaitsi seitsemän taloa ja mäen alla yhteisalueen laidalla kaksi taloa.

Kaikki Suontaan talot lunastettiin itsenäisiksi perintötaloiksi 1765. Vuosina 1785-1796 suoritetun isonjaon jälkeen kolme taloista jaettiin kahteen osaan ja niiden tonttimaat kylämäellä puolitettiin. Paavolan talo siirtyi kylän pohjoispuoleiselle Lauttanhaan mäelle 1800-luvun loppupuolella. Kylää ympäröiville mäille perustettiin 1700- ja 1800-lukujen kuluessa lukuisia torppia ja mäkitupia.
 
Lisätietoa
Olavi Koivisto, Laitilan historia I-II. 1969, 1976.

Anna Kirveennummi ja Riitta Räsänen, Suomalainen kylä. Kuvattuna ja muisteltuna. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran Toimituksia 777. 2000.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Suontaan kylä. Johanna Forsius 2007
Suontaan kylä. Johanna Forsius 2007.
Suontaan kylä. Johanna Forsius 2007
Suontaan kylä. Johanna Forsius 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009