Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Ikaalinen Pirkanmaa

Ison-Röyhiön kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ison-Röyhiön kylä
Kuvaus
Ison-Röyhiön Alaskylässä on säilynyt tiivis kylätontti, johon liittyy poikkeuksellisen laaja tienvarren mökkiasutus.

Iso-Röyhiön kylän alue on Itä-Ikaalisten vanhinta asutusmaisemaa ja siellä on ollut asutusta jo rautakaudella. Kylän luoteispuolella on rautakautinen kalmisto ja eteläpuolella Majoosselän rannalla kohoaa Arasalon muinainen linnavuori, jonka laella on havaittavissa kivivallien jäännöksiä.

Iso-Röyhiön Alaskylä on rakentunut tyypilliseen hämäläiseen tapaan ryhmäkyläksi. Kylärakenteeltaan se on seudun parhaiten säilyneitä. Talot ovat tiiviinä rykelmänä kyläraitin varrella Kyrösjärven rannalla.

Kyläraitin ja maantien risteyksessä on säilynyt vanha kaupparakennus. Ison-Iidun tilan asuinrakennukset 1800-luvun lopulta ovat hyvin säilyneitä. Lisäksi tilalla on harmaakivinen navetta, vanha puotirakennus sekä kolme aittaa. Pentin tilalla on kaksi punamullattua asuinrakennusta, joista toisessa on koristeellinen umpikuisti, sekä kivinavetta ja suuri hirsinen viljamakasiini.

Kylän pohjoisosassa, Luhalahdentien varrella, on poikkeuksellisen paljon entisiä mäkitupalaisten asumuksia.
 
Historia
Iso-Röyhiön kylän kaupparakennus valmistui 1800-luvun lopulla. Ison-Iidun asuinrakennukset valmistuivat 1871 ja 1895, navetta 1900-luvun alussa. Tilan aitoista vanhin valmistui 1760-luvulla. Pentin asuinrakennukset valmistuivat 1860, kivinavetta 1897 ja viljamakasiini 1870.
 
Lisätietoa
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Julkaisu B 174. Tampereen seutukaavaliitto 1990. Tampere 1990.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pienasumus; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Iso-Röyhiön Alaskylän kyläraittia. Johanna Forsius 2006
Iso-Röyhiön Alaskylän kyläraittia. Johanna Forsius 2006.
Iso-Röyhiön Alaskylää. Johanna Forsius 2006
Iso-Röyhiön Alaskylää. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009