Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Västankärr gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Västankärr gård
Beskrivning
Karaktärsbyggnaden av trä på Västankärr gård härstammar från 1780-talet och är ett typiskt exempel på den gustavianska epokens herrgårdsarkitektur som utvecklades i mitten av 1700-talet. Förebilder var Carl Hårlemans modellritningar som hade spridits över hela landet och Carl Wijnblads samlingar av typritningar.

Västankärr gård ligger invid Stora Strandvägen i nordöstra kanten av en före detta havsvik med goda trafikförbindelser. Karaktärsbyggnaden i gustaviansk stil har en våning. Typiska drag är den släta, lodräta brädfodrad stommen med smårutiga fönster och det höga mansardtaket med symmetriskt lagda karnisförsedda fönster som ger ljus åt vindsvåningen. Även rumsindelningen följer den för perioden typiska karolinska mittsalsplanen. Andra små gustavianska herrgårdar som liknar Västankärr är bl.a. gamla karaktärsbyggnaden på Jackarby gård i Borgå, granngården Olsböle samt Frugård i Jorois, som bäst har bevarat sin interiör.

En trädallé leder till mangården som från tre sidor gränsas av byggnader. Karaktärsbyggnaden färdigställdes 1784 och det andra boningshuset 1855. Gården har ekonomibyggnader kvar från 1700-talet samt bostadshus för tjänstefolket. Söder om Västankärr öppnar sig odlingslandskapet som uppstått på en före detta havsvik.
 
Historia
Västankärr gård bildades av Storgårds och Lillgårds rusthåll med tillhörande hemman. Storgård nämns i skriftliga källor från 1500-talet framåt.

Den gustavianska herrgårdstypen som Västankärrs karaktärsbyggnad från 1700-talet representerar utvecklades i mitten av 1700-talet. Förebilder var Carl Hårlemans modellritningar för tjänstehus samt Carl Wijnblads publicerade samlingar av typritningar. Hårleman var överintendent på intendentskontoret i Stockholm och utarbetade 1746 och 1750 modellritningar för kronans byggnader. Även de s.k. Wijnblads modellböcker om byggande som utkom 1755–1756 grundade sig på Hårlemans läror. Modellböckerna sändes per post till alla delar av landet.
 
Läs mer
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot ja suurtilat I. 1939.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.

Irma Lounatvuori, Mallin mukaan maan tavalla. Mallipiirustukset ja sotilasvirkatalojen rakentaminen 1687-1810. Museovirasto 1996.
 
objektets element:  herrgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009