Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Soini Etelä-Pohjanmaa

Pesolan mäen taloryhmä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Pesolan mäen taloryhmä
Kuvaus
Pesolan mäen taloryhmä on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille 1800-luvun alussa syntyneistä kruununtiloista, niiden rakennuskannasta ja kehityksestä. Pesolanmäen rakennuskanta ja pienipiirteinen, eristetty kulttuurimaisema ovat säilyneet hyvin.

Pesolan mäen asutus sijoittuu Pohjanmaan itäosaan, Suomenselän alueelle, jota hallitsevat laajat, harvaanasutut metsäkangas- ja suoalueet. Harva asutus ja pienialaiset pellot ovat keskittyneet mäkialueille.

Pesolan mäellä on Vanha-Pesolan, Puntolan ja Mäki-Pesolan talojen muodostama rakennusryhmä. Vanha-Pesolan päärakennus (tuhoutunut tulipalossa 1.9.2008) on kookas pohjalaistalo, jonka julkisivujen runsaassa koristelussa ja omaperäisessä klassillisten aiheiden käytössä heijastuu tervanpolton tuoma vauraus. Pihapiirissä, jonne metsän ja pellon rajalla johtaa koivukuja, on pitkä aittarakennus, kahden aitan rivi, yksitupainen syytinkitalo, paja, tuulimylly ja sauna. Kaikki rakennukset ovat punamullattuja ja valkoisin listoin koristettuja.

Mäki-Pesola ja Puntonen on 1920-luvulla erotettu vanhasta Pesolasta ja osa rakennuskannasta on siirretty uusille tonteille. Päärakennukset ovat 1920-luvulta.
 
Historia
Maaselän vedenjakajaseudulla sijaitseva Soini sai pysyvän asutuksen vasta 1560-luvulla Pohjanmaan ja Savon suunnista. Soiden, latvajokien ja kankaiden hallitsemalla ylängöllä sijaitsevan alueen väkiluku kasvoi hitaasti. Myöhemmin viljelyn ohelle tuli tervanpoltto ja tukinuitto. Soini oli 1700-luvulta 1900-luvun alkuun Pohjanmaan huomattavimpia tervapitäjiä. Pitäjän alueella on yli 500 tervahautaa.

Pesola oli kruunun uudistila, joka perustettiin Kuninkaanjoen kylän takamaille 1816. Vielä 1920-luvulla Pesolassa oli runsas rakennuskanta. Osa rakennuksista on siirretty naapuritiloille Mäki-Pesolaan ja Puntoseen uusien päärakennusten rakennusmateriaaliksi. Pesolan tila oli ympärivuotisesti asuttu vuoteen 1975 saakka.
 
Lisätietoa
Maija-Liisa Heikinmäki (toim.), Soini. Lukemisto. Soini-Seura 1986.

Niina Uusi-Seppä, Rakennusinventointi Soinissa kesällä 2001. Inventointiraportti.

Tiina Lehtisaari - Sari Tallgren - Eija-Liisa Kangas, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo; tuulimylly;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
Vanhan Pesolan päärakennus on tuhoutunut perustuksiaan myöten tulipalossa 19.1.2008.
 
Pesolan mäkeä Soinissa. Maria Kurtén 2006
Pesolan mäkeä Soinissa. Maria Kurtén 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009