Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Lapua Etelä-Pohjanmaa

Lapuan Patruunatehdas

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Lapuan Patruunatehdas
Kuvaus
Valtion Patruunatehdas Lapualla liittyy hajautetun sotatarviketeollisuuden rakentamiseen itsenäistymisen jälkeen. Patruunatehdas on hyvä esimerkki aikanaan sulkeutuneen teollisuusalueen ottamisesta uuteen käyttöön.

Lapuan keskustassa Lapuanjoen rannalla sijaitsevalla tiivisrakenteisella tehdasalueella on kolmisenkymmentä rakennusta. Vanhimmat niistä ovat 1910-luvulta. Valtio on rakentanut vuodesta 1923 omistamalleen alueelle seitsemän vuosikymmenen aikana rakennuksia, joista viimeisin on 1980 valmistunut pääkonttori. 1920-1930-luvun rakennussuunnittelusta on vastannut Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Onni Tarjannne. Valtaosa vanhimmista rakennuksista on julkisivuiltaan joko punatiilisiä tai rapattuja. Ruokala on hirsirunkoinen ja pystyvuorattu.

Patruunatehtaan alue on ollut täysin suljettua teollisuusaluetta perustamisestaan 1920-luvulta lähtien. Patruunatehtaan siirron jälkeen tehdasalue on siirtynyt 1993 kaupungin omistukseen ja otettu uuteen käyttöön. Vanhaksi Paukuksi nimetyn alueen päätehdasrakennuksessa sijaitsee kaupunginkirjasto sekä näyttely- ja opistotiloja. Työkalutehtaassa on mm. teatteritila, keskusvarastossa liiketilaa ja pajassa kappeli. Lataamorakennuksen taidemuseon on suunnitellut arkkitehti Juha Leiviskä. Alueen suunnittelusta on vastannut kaupunginarkkitehti Helena Teräväinen.
 
Historia
Lapualainen tehtailija Eino Lahdensuo rakensi Lapuanjoen rannalle 1910-luvun lopulla tehtaan, jonka toiminta ei käynnistynyt ja alue siirtyi Lapuan Sähkö Oy:n omistukseen. Valtio päätti 1923 perustaa kivääripanostehtaan osana maan itsenäistymisen jälkeen käynnistettyä laajaa ja hajautettua puolustusvälineteollisuuden rakentamista. Patruunatehtaan paikaksi valittiin Etelä-Pohjanmaa ja Lapuan kirkonkylä, josta Lapuan Sähkö Oy:ltä ostettiin tontti rakennuksineen. Patruunatehtaan tontti sijaitsi hyvien liikenneyhteyksien päässä. Tonttia laajennettiin 1924 ja tehtaalle hankittiin ampumarataa varten 1927 maata läheiseltä Huhtanevalta.

Tontin kahta tehdasrakennusta kunnostettiin ja aluetta täydennettiin Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Onni Tarjanteen tekemin suunnitelmin. Ensimmäisessä vaiheessa Tarjanne suunnitteli mm. tiilirakenteisen tehdasrakennuksen muutoksen sekä ruokalan, lataamon ja kaasulaitoksen uudisrakennukset. Koko tuotantoalue suljettiin korkealla aidalla. Punatiilinen rakennuskanta lisääntyi 1930-luvulla, jolloin laajennettiin tehdasta ja rakennettiin mm. työkalutehdas, pitkä keskusvarasto, lämpökeskus, muuntaja ja konttori. Ensimmäiset betonielementtirakennukset tehtiin 1970-luvulla, jolloin mm. työkalutehtaan laajennus sulki toisen ison piha-alueen umpinaiseksi, pääkonttori valmistui 1980.

Tehtaassa tapahtui räjähdysonnettomuus 1976 ja toimintaa ryhdyttiin siirtämään keskustan ulkopuolelle. Lapuan kaupunki osti patruunatehtaan vanhan alueen valtiolta 1993. Alueelle laadittiin kehittämissuunnitelma 1994. Suunnitelmaan perustuen aluetta kehitettiin kulttuuri- ja yritysalueena.
 
Lisätietoa
Martti V. Terä, Lapuan patruunatehdas 1923-1963. Helsinki 1963.

Kristina Ahmas, Lapuan rakennuskulttuuria. Lapuan kaupunki 1993.

Vanhan paukun alueen suunnitteluraportti II. Lapuan kaupunki, tekninen keskus. Kaavoitus- ja suunnitteluosasto 1997.

Helena Teräväinen, Lakiaa ja komiaa. Kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja Etelä-Pohjanmaalla. Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003.

Helena Teräväinen, Old Paukku in Lapua – Re-Built and Re-Spoken. Discursive Formation of Cultural Heritage in a Case Study. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/24.

http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512283611/isbn9512283611.pdf
 
kohteeseen sisältyy:  muu tuotantorakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Lapuan Patruunatehtaan lataamo ja tehdasrakennus. Maria Kurtén 2006
Lapuan Patruunatehtaan lataamo ja tehdasrakennus. Maria Kurtén 2006.
Lapuan Patruunatehtaan punatiilimiljöötä. Maria Kurtén 2006
Lapuan Patruunatehtaan punatiilimiljöötä. Maria Kurtén 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009