Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Lappajärvi Etelä-Pohjanmaa

Ylipään kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ylipään kylä
Kuvaus
Ylipään kylä on Pietarsaaren hallintopitäjän takamaille, Etelä-Pohjanmaan järviseudulle 1500-luvulla syntyneen yksinäistaloasutuksen edustaja. Yksinäsitalosta myöhemmin muodostuneessa kylässä on säilynyt Etelä-Pohjanmaan järviseudun tienvarsikylille tyypillinen rakennustapa ja tiivis kylämaisema.

Ylipään kylä sijaitsee Lappajärven länsirannan korkeimmalla kohdalla kulkevan maantien varressa. Kylää reunustavat lännessä metsät ja pellot laskeutuvat jyrkkinä kohti järveä. Maatilojen kuten Ylitalon, Fossilan, Finnilän, Vanhatuvan ja Perkkiön pihapiirit ovat kiinni toisissaan ja niiden talousrakennukset muodostavat tiiviitä rakennusryhmiä.

Yksikerroksisten päärakennusten ulkoasulle leimallisia piirteitä ovat kapeat ullakkoikkunat, pilareiksi koteloidut pitkänurkkasalvokset, valkeaksi maalatut laudoitetut räystään aluset sekä vuoraukset, joihin saumarimojen ja ullakkolistojen avulla on muotoiltu kapeita kaariaiheita.

Kylän laidalla on koulu, jonka pihapiirissä on punamullatut koulurakennukset 1910- ja 1940-luvuilta.
 
Historia
Lappajärvi sai ensimmäiset pysyvät asukkaat uuden ajan alkupuolella. Asuttaminen tapahtui pääosin Savosta käsin ja ensimmäiset talot keskittyivät järven länsirannalle ns. Savonkylään.

Länsirannan kyliin kuuluvan Ylipään ensimmäinen talo Finnilä perustettiin 1500-luvun puolivälissä. Talo kuului tällöin Pietarsaaren hallintopitäjän takamailla sijaitsevaan Alajärven kylään, joka muodostui Lappajärven ympärille levittäytyneistä yksinäistaloista. Myöhemmin talojen jakautumisen seurauksena muodostuivat nykyiset kylät. Ylipään kantatalon muodostaneesta Finnilästä erotettiin 1600-luvulla Virsulahti ja Lill-Finnilä.

Kylän rakennukset sijaitsivat muistitiedon mukaan alun perin alempana rinteessä, lähellä Lappajärven rantaa. Tieyhteys Kurejoelta kylään raivattiin 1820-1830-luvulla, Kurejoen ja Lappajärven välinen tie valmistui 1840-luvulla.

Ylipään koulu aloitti toimintaansa 1910 ja koulurakennus valmistui seuraavana vuonna. Alakoulu toimi naapuritalossa, kunnes koulutontille valmistui toinen koulurakennus 1943. Ensimmäiset maakaupat toimivat maatalojen yhteydessä.
 
Lisätietoa
Heikki Junnila ja Heikki Rantatupa, Järviseudun historia 1. Järviseutu-seura 1983.

Tiina Lehtisaari - Sari Tallgren - Eija-Liisa Kangas, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Ylipään kylänraittia. Maria Kurtén 2006
Ylipään kylänraittia. Maria Kurtén 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009