Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kouvola Kymenlaakso

Kaipiaisten rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kaipiaisten rautatieasema
Kuvaus
Pietarin radan Kaipiaisten asema on maamme rataverkostossa poikkeuksellinen ns. saariasema, jossa rata kulkee asemarakennuksen molemmin puolin. Asemarakennus on ollut poikkeuksellisen suuri; 1870 valmistuneesta asemarakennuksesta on puolet purettu ja siirretty Uttiin.

Aikanaan laajan asema-alueen rakennuskantaan kuuluvat edelleen ravintolan työntekijöiden asuinkasarmi, sen talousrakennus, kaksoisvahtitupa vuodelta 1888 ja aseman itäpuolella sijaitseva asemapäällikön talon pihapiiri vuodelta 1881. Muutoksista huolimatta asema-alue on mielenkiintoinen ja siellä on rakennustyyppejä, joita ei ole muualla säilynyt.

Asema-alueen yhtenäinen ilme on rikkoutunut alikulun ja linkkimaston rakentamisen jälkeen.
 
Historia
Riihimäki-Pietari -radan Kaipiaisten asema valmistui 1868-1870. Asemarakennus tehtiin poikkeuksellisen kookkaaksi, sillä junat pysähtyivät Kaipiaisten asemalla tasatakseen Pietarin ja Helsingin aikaeron. Asemarakennuksen ravintolasalissa saatettiin odotusaikana nauttia ravintolan palveluista. Asemarakennus jaettiin kahtia 1920-luvulla ja toinen puoli siirrettiin Uttiin siellä palaneen tilalle. Myös veturitalli, molemmat pitkät veturiliiterit ja asuinkasarmi on purettu.
 
Lisätietoa
Kirsti Hellgren, Sippolan historia. 1957.

Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A 26 1992.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009