Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Juupajoki Pirkanmaa

Lylyn rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Lylyn rautatieasema
Kuvaus
Lylyn rautatieaseman rakennuskanta on monipuolinen ja hyvin säilynyt. Tiilinen vesitorni vuodelta 1951 muodostaa 1883 rakennetun pumppuaseman hoitajan talon kanssa hienon miljöön Ala-Lylyjärven rantaan.

V luokan asemarakennus Vaasan radan varrella on maaseutuasemalle tyypillinen. Puistomaisella asema-alueella on useita asuin- ja talousrakennuksia sekä poikkeuksellisen hyvin säilynyt pumppuasema ja asemanhoitajan asunto. Rakennukset ovat enimmäkseen kahdesta eri vaiheesta vuosilta 1883 ja 1910. Puinen vesitorni korvattiin tiilisellä 1951.
 
Historia
Tampere-Vaasa rautatie rakennettin vuosina 1879-1883. Radalla oli Oriveden kunnassa alunperin 1880-luvulla kolme asemaa, joista yksi oli Lylyn rautatieasema (Juupajoki itsenäistyi 1913). Lylyn kylä kasvoi radan valmistuttua aseman ympärille.
 
Lisätietoa
Hannu Sinisalo, Orivesi - Maalaispitäjästä kehittyväksi kaupungiksi. 1990.

Marja Kuisma 2006 Lylyn seutu. Maankäytön perusselvityksiä. Rakennuspaikkasuunnitelma Maisemasuunnitelma.

Minna Halonen, Juupajoki. Lylyn rakennetun ympäristön inventointi. Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö 2003.

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Julkaisu B 174. Tampereen seutukaavaliitto 1990. Tampere 1990.

Paluulippu. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien asema-alueiden uusi käyttö.Tampereen teknillinen korkeakoulu. Arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laitos. Tampere 2001.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Lylyn rautatieasema. Minna Pesu 2006
Lylyn rautatieasema. Minna Pesu 2006.
Lylyn rautatieaseman vesitorni. Minna Pesu 2006
Lylyn rautatieaseman vesitorni. Minna Pesu 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009