Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Rovaniemi Lappi

Hirvaan rautatiepysäkki

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Hirvaan rautatiepysäkki
Kuvaus
Rovaniemen radan Hirvaan rautatiepysäkki on yksi harvoja sodan tuhoilta säilyneitä Lapin rautatiealueita.

Entisen pysäkin rakennuskantaan kuuluu pysäkkirakennuksen lisäksi asuintalo talousrakennuksineen. Rakennusryhmä on metsäisellä rataosuudella lähellä Kemijoen rannassa sijaitsevaa Hirvaan metsäoppilaitosta, mistä johtaa pysäkille koivukuja.
 
Historia
Kemi-Rovaniemi -rautatien rakentamissuunnitelma hyväksyttiin 1906 ja rata valmistui 1909. Rovaniemen rataosuudella oli 1910 viisi asemaa ja kolme seisakelaituria eli pysäkkiä, joista yksi on Hirvas.

Vähän ennen radan rakentamista, vuonna 1905, Hirvaalle perustettiin metsänvartijakoulu. Koulun oppilaat hankkivat metsähallituksen myöntämän määrärahan turvin puutavaraa rautatien tarpeisiin. Koulu rakennutti pysäkille johtavan 500 metrin pituisen tien ja istutti koivukujan 1913. Koivukuja uusittiin 1970-luvulla.
 
Lisätietoa
Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Matti Enbuske-Susanna Runtti-Turo Manninen, Jokivarsien kasvatit ja junantuomat. Rovaniemen historia vuoteen 1990. Jyväskylä 1997.

Juhani Lassila, Lapin metsäopetus 100 vuotta (1905-2005). Väitöskirja Joensuun yliopisto. Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
Hirvaan rautatiepysäkki. Johanna Forsius 2008
Hirvaan rautatiepysäkki. Johanna Forsius 2008.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009