Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Oulu Pohjois-Pohjanmaa

Oulun rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Oulun rautatieasema
Kuvaus
Oulun rautatieasema on Seinäjoki-Oulu -rataosuuden ainoa II luokan asema. Knut Nylanderin tyyppipiirustuksien mukainen asema on hyvin säilynyt.

Uusrenessanssiasema muodostaa asemaravintolarakennuksen kanssa komean parin Asemakadun päätteenä Oulun keskustassa.
 
Historia
Vaasan radan jatke Seinäjoelta Ouluun valmistui 1886. Keskustelu rautatien saamisesta Ouluun oli alkanut jo 1870-luvulla. Asian innokkaimpia ajajia olivat kaupungin kauppiaat, etenkin kauppaneuvos A.O. Snellman.

Oulun asema sijoitettiin II kaupunginosaan ns. Kakaravaaran laidoille "köydenpunojapaanan" paikalle. Asemarakennus, veturitalli ja konepaja valmistuivat samaan aikaan radan valmistumisen kanssa. Asemarakennusta laajennettiin 1922. Ravintolarakennus valmistui 1930.

Toiminta Oulun asemalla vilkastui Tornion radan valmistuttua 1903, ja erityisen vilkasta se oli I maailmansodan vuosina, jolloin Tornio toimi Venäjän tavarakuljetuksen porttina. Yhteysrata itään Kontiomäelle ja Nurmekseen valmistui vasta 1930, vaikka se oli ollut vireillä Oulun radan valmistumisesta lähtien. 1930-luvulla Nurmeksen radan kuljetuksista yli 75 % oli puutavaraa, mutta sen osuus laski autokuljetusten yleistymisen myötä. Sotien aikana rata oli korvaamattoman tärkeä strategisena rautatienä ja sotien jälkeen Kainuun kaivosten malminkuljetuksessa.
 
Lisätietoa
Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV-V. Oulu 1976, 1982.

Berättelse om byggandet af Uleåborgs jernväg och Jakobstads bibana, afgiven af Byggnadskomitén. Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingarna 2-3/1888.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Oulun asema-alueen rakennushistoriallinen selvitys 27.6.2003. Arkkitehtitoimisto Ark-Byroo. Oulun kaupunki 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Oulun rautatieasema. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2014
Oulun rautatieasema. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2014.
Oulun rautatieaseman pohjoinen pääty. Timo-Pekka Heima 2008
Oulun rautatieaseman pohjoinen pääty. Timo-Pekka Heima 2008.
Ravintolarakennus asemarakennuksen eteläpuolella. Timo-Pekka Heima 2008
Ravintolarakennus asemarakennuksen eteläpuolella. Timo-Pekka Heima 2008.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009