Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Vaala Pohjois-Pohjanmaa

Vaalan rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Vaalan rautatieasema
Kuvaus
Vaalan rautatieasema-alue on yhtenäinen ja hyvin 1920- ja 1930-lukujen taitteen asussa säilynyt Oulu-Kontiomäki-radan asemamiljöö.

Vaalan asema-alue on laaja ja siinä on monipuolinen rakennuskanta 1920-luvun lopulta ja 1930-luvun alusta. Klassistisia piirteitä omaavan asemarakennuksen lisäksi alueella on tavaramakasiini, useita asuinrakennuksia, talousrakennusten rivistö ja hieman etäämpänä tiilirakenteinen veturitalli vesitorneineen. Aumakattoinen asemarakennus kuuluu rautatiehallituksen rakennussuunnitteluosastolla 1907 alkaen työskennelleen arkkitehti Thure Hellströmin todennäköisesti suunnitelemiin 1920-luvulla valmistuneiden rataosien uusklassistisiin asemarakennuksiin.

Oulu-Kontiomäki-rataosuudella sijaitseva asema-alue on keskellä Vaalan kirkonkylää ja itse asemarakennus on taajamakuvallisesti keskeisellä paikalla Asematien päätteenä.
 
Historia
Oulujärven laajan vesistön yhdistämistä rautateitse Ouluun pidettiin kaupungin kauppiaiden keskuudessa tärkeänä jo 1870-luvulla, mutta asian toteuttaminen pitkittyi ja vasta vuoden 1909 valtiopäivillä suunnitelmat hyväksyttiin lopullisesti. Sortokauden vuoksi päätöstä ei kuitenkaan pantu täytäntöön ja ensimmäinen maailmansota lykkäsi asian toteutumista edelleen. Oulujärven pohjoispuolella Vaalan kautta Kontiomäelle ja Nurmekseen kulkevan radan rakentaminen aloitettiin 1918, lopullisesti se valmistui vasta 1930.

Vaalan asemarakennus rakennettiin 1927 ja veturitalli 1929, jolloin junaliikenne Oulun ja Vaalan välisellä rataosuudella aloitettiin. Aseman länsipuolelle valmistui 1929 Oulujoen ylittävä neliaukkoinen Vaalankurkun rautatiesilta paikkaan, jossa Oulujoki yhtyy Oulujärveen.
 
Lisätietoa
Simo Mäkelä (toim.), Vaala, Oulujärven pitäjä. Vaalan kunta 2000.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Pirjo Siipola, Vaalan kulttuuriympäristöohjelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 205. Kainuun ympäristökeskus 2002.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Vaalan rautatieasema. Marja-Leena Ikkala 2013
Vaalan rautatieasema. Marja-Leena Ikkala 2013.
Vaalan rautatieasema. Marja-Leena Ikkala 2013
Vaalan rautatieasema. Marja-Leena Ikkala 2013.
Vaalan rautatieasema. Marja-Leena Ikkala 2013
Vaalan rautatieasema. Marja-Leena Ikkala 2013.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009