Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Iisalmi Pohjois-Savo

Iisalmen rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Iisalmen rautatieasema
Kuvaus
Iisalmella on poikkeuksellisen laaja ja paljon eri ikäisiä rakennuksia sisältävä asema-alue. Hyvin säilynyt asemapuisto kokoaa rakennukset omaleimaiseksi asemanseuduksi.

Paloisvirran rannalla sijaitsevan rautatieaseman asemarakennus on rakennettu Oulun radan III luokan asemasuunnitelmien mukaisesti. Sen ohella asemapuistossa on asemapäällikön koristeellinen asuintalo, veturitalli, makasiinit, vesitorni ja useita asuinkasarmeja talousrakennuksineen eri vuosikymmeniltä sekä suurista kivilohkareista ladottu ns. vara-asema sotavuosilta.

Radan itäpuolelle jäävät veturitallit ja koneiden huoltoon liittyvät muut rakennukset. Rautatieasema sijaitsee Poroveden rannalta lähtevän Savonkadun itäpäässä.
 
Historia
Kuopioon asti 1889 valmistunutta Savon rataa jatkettiin Kajaaniin 1898-1904. Rautatie osoitti tarpeellisuutensa erityisesti viljan kuljetuksissa, mutta sen nähtiin parantavan alueen mahdollisuuksia myös voin, tervan ja puutavaran kuljetuksen nopeuttajana. Rataosan ainoa III luokan asema valmistui 1902 Iisalmeen. Asematyyppi oli Bruno Granholmin suunnittelema. Rakennusta laajennettiin 1904 ja 1930.

Iisalmesta tuli risteysasema, kun rata Ylivieskaan valmistui 1926. Tässä yhteydessä Iisalmeen rakennettiin uusi veturitalli ja vesitorni radan itäpuolelle. Asemalta Iisalmen satamaan Poroveden rantaan vienyt pistoraide valmistui 1907.
 
Lisätietoa
Tauno Räisänen, Iisalmen kauppalan ja kaupungin historia 1860-1930. Kuopio 1959.

Anja Tshokkinen, Iisalmen kaupungin historia 1930-1996. 1996.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Iisalmen rautatieasema. Soile Tirilä 2006
Iisalmen rautatieasema. Soile Tirilä 2006.
Iisalmen aseman viereisiä taloja. Soile Tirilä 2006
Iisalmen aseman viereisiä taloja. Soile Tirilä 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009