Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lovisa Nyland

Mickelspiltom järnvägshållplats

Gå till Museiverkets karttjänst: Mickelspiltom järnvägshållplats
Beskrivning
Byggnadsbeståndet vid Mickelspiltom järnvägshållplats är det enda stationsområde längs den ursprungligen privata, smalspåriga järnvägsbanan Lovisa-Vesijärvi (Lahtis) som med tillhörande gårdsområde bevarats i sitt ursprungliga byggnadsskick.

Typritningarna för järnvägsbyggnaderna längs banan, som byggdes med privata medel, följer Statsjärnvägarnas grundmodell, med undantag av proportionerna. Stationsbyggnaden med fasad i rödfärg omfattar tre rum i rad, väntsalen, köket och ett rum. Förutom stationshuset finns även ett uthus och en källare kvar i Mickelspiltom.

Mickelspiltom haltpunkt omfattas av avtalet om skydd av stationsmiljöer av riksintresse.
 
Historia
Järnvägen mellan Lovisa och Vesijärvi, som anlades av ett privat järnvägsbolag grundat 1898, invigdes för trafik år 1900. Förbindelser till havshamnarna för godstrafiken från Tavastland hade planerats sedan 1870-talet. Tilltänkta hamnplatser var Borgå eller Lovisa eller rent av båda.

Av sammanlagt 17 stationer av olika status uppfördes 14 enligt typritningarna. År 1904 inleddes samtrafik med Statsjärnvägarna. Lahtis såg förvärvade aktiemajoriteten i den olönsamma järnvägen år 1943.

I slutet av 1950-talet såldes järnvägen till Statsjärnvägarna och år 1960 blev den bredspåriga järnvägen mellan Lovisa och Lahtis färdig, varvid det privata järnvägsbolaget slutgiltigt avvecklades.
Lovisa
 
Läs mer
C.E. Holmberg, Lovisa-Vesijärvi jernväg 1905.

Kaarlo Nieminen, Lahden kauppalan historia. 1920.

Anders Allardt, Liljendal sockens historia. Lovisa 1935.

Aimo Halila, Lahden historia. Lahden kaupunki 1958.

Einar Auer, Loviisan rata leveäraiteiseksi : Uusi ajanjakso alkoi 60-vuotiaan vaiheissa, Hollolan Lahti 2, 1960.

Pertti Kesäläinen, Loviisan radan alkuvaiheista, Hollolan Lahti 1980-1983.

Loviisan-Vesijärven rautatie, Resiina 2/1992.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; gårdsplan; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Mickelspiltom järnvägshållplats. MV/RHO Mira Vierto 2003
Mickelspiltom järnvägshållplats. MV/RHO Mira Vierto 2003.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009