Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Hindhårs järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Hindhårs järnvägsstation
Beskrivning
Hindhårs järnvägsstation är en välbevarad stationshelhet vid den privata banan mellan Borgå och Kervo.

Stationen ligger mitt i en by som vuxit upp kring stationen, vid korsningen av historiska Stora Strandvägen som följer Svartsån och Borgnäsvägen. Stationen är typisk för Borgå-Kervo-banan med stationsbyggnad som innefattar stationschefens bostad, ekonomibyggnad, bastu och varumagasin.
 
Historia
Byggnadstillstånd för anläggande av en privat järnväg mellan Borgå och Kervo erhölls år 1871 och ett aktiebolag för ändamålet grundades 1872. Banan anslöts till Helsingfors-Tavastehusbanan år 1875. Stationstrakten blev därefter ett viktigt centrum för de kringliggande byarna och för en del av Borgnäs socken. I Hindhår grundades en läderfabrik och ett mejeri och i början av 1900-talet hade Hindhår blivit ett typiskt stations- och fabrikssamhälle med butiker och folkskola.
 
Läs mer
Mikko Alameri, Rataosa Kerava-Porvoo, vaiheet vuoteen 1917. Rautatiemuseon vuosikirja 1980-81.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009