Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Enontekiö Lappi

Peltovuoman kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Peltovuoman kylä
Kuvaus
Peltovuoma on Suomen pohjoisimpia maanviljelykyliä Lapin aavojen soiden ympäröimällä alueella tunturien hallitsemassa maisemassa. Kylä on rakentunut Lapille ominaiseen tapaan peltokummun ympärille. Lapin sodassa tuhottu kylä on hyvä esimerkki jälleenrakennuskauden rakentamisesta.

Kylän lounaisia maisemia hallitsevat Pallas- ja Ounastunturin kansallispuiston jylhät tunturit. Talot sijoittuvat kyläkummulle vanhan kylätien varteen. Rakennuskanta koostuu erivärisiksi maalatuista, harjakattoisista jälleenrakennuskauden puolitoistakerroksisista tyyppitaloista. Pihapiirit ovat osittain peräpohjalaisen perinteen mukaan säännöllisiä ja neliönmuotoisia asuinrakennuksen, navetan ja ulkorakennusten kahdelta tai kolmelta sivulta rajaamia. Pihapiirin rakennuksiin kuuluu Lapin jälleenrakennuskaudelle tyypillinen asuntosauna, pieni piharakennus, joka on toiminut varsinaisen asuinrakennuksen valmistumiseen asti asuntona ja sen jälkeen muutettu saunaksi.

Peltovuoman kylä on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Ensimmäinen kirjallinen kuvaus 1750 tienoilta Peltojärven lapinkylästä kertoi porosaamelaisten jutaavan kesäksi merenrannikolle Kaivuonoon, Raisiin ja Naavuonoon.

Peltojärven vanha lapinkylä sai ensimmäiset suomalaiset asukkaansa jo 1700-luvulla. Maanviljelyn, karjan- ja poronhoidon sekä erätalouden ohella asukkaat harjoittivat mm. tervanpolttoa ja poronsarviliiman keittoa 1900-luvun puolelle asti. Kuten muutkin Enontekiön kylät Peltovuoma tuhoutui Lapin sodassa kahta mökkiä lukuun ottamatta.

Kylään rakennettiin 1952 yksi arkkitehti Veikko Larkaksen Enontekiön kuntaan suunnittelemista jälleenrakennuskauden asuntolakouluista.
 
Lisätietoa
Martti Ursin, Pohjois-Suomen tuhot ja jälleenrakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen. Studia Historica Septentrionalia 2. 1980.

Edward Daniel Clarke, Peltovuoma - Bealdovuobmi kyläsuunnitelma. Oulun yliopisto 1982.

Elsa Vuontisjärvi, Peltovuoman kyläsuunnitelma. 1992.

Mirja Rauhala, Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 540. Ympäristöministeriö 2002.

Antti Pihkala (toim.), Jälleenrakennuksen perintö Lapissa. Lapin läänin rakennusperinne ry. Oulu 2004.

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Peltovuoman kylä ja kylätie. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005
Peltovuoman kylä ja kylätie. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005.
Peltovuoman kylän kylätietä. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Htm 2018
Peltovuoman kylän kylätietä. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Htm 2018.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009