Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Sodankylä Lappi

Puolakkavaaran asutuskylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Puolakkavaaran asutuskylä
Kuvaus
Puolakkavaara on myöhäisiä 1960-luvulla perustettuja asutuskyliä, jonka rakenne viivasuoran tien varressa sekä tyyppitaloihin perustuva rakennuskanta ovat hyvin säilyneitä.

Puolakkavaaran kylä sijaitsee Paarnitsa-aavan turvetuotantoalueen pohjoispuolella. Metsä ja viljelyaukeat rakennuksineen vuorottelevat pitkän suoran varrella tien molemmilla puolilla. Rakennuskanta koostuu tyyppitaloista ja poikkeuksellisen kookkaista talousrakennuksista.
 
Historia
Sodankylään rakennettiin useita asutusalueita toisen maailmansodan jälkeen. Kylät rakennettiin maanteistä erkanevien lenkkiteiden varteen.

Puolakkavaaran asutuskylää alettiin rakentaa 1962. Kylään oli perustettu 38 samankokoista tilaa ja perheet saivat talonsa valmiiksi kahdessa vuodessa. Rakennustarpeet saatiin tilojen omista metsistä. Elanto saatiin tiloille raivatuilta pelloilta, karjan ja porojen pidosta sekä metsätöistä. Asukasluvun ollessa suurimmillaan kylässä oli yli kaksisataa lasta.
 
Lisätietoa
Jarmo Lokio, Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi 1997.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Puolakkavaaran asutuskylä. Hannu Vallas 2005
Puolakkavaaran asutuskylä. Hannu Vallas 2005.
Puolakkavaaran asutusta Sodankylässä. Johanna Forsius 2007
Puolakkavaaran asutusta Sodankylässä. Johanna Forsius 2007.
Rakennuksia Sodankylän Puolakkavaarassa. Johanna Forsius 2007
Rakennuksia Sodankylän Puolakkavaarassa. Johanna Forsius 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009