Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Keuruu Keski-Suomi

Otavan kirjapainokylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Otavan kirjapainokylä
Kuvaus
Otavan kirjapainokylä on ainoalaatuinen esimerkki maaseudulle rakennetusta kirjapainolaitoksesta ja sen asuinyhdyskunnasta.

Keuruun Rautolahden rannalla sijaitseva Otavan kirjapaino ja sen asuntoalueet 1950-luvun alkupuolelta kuvaavat teollisuuden synnylle luonteenomaista tapahtumasarjaa maaseutupaikkakunnalla sekä jälleenrakennuskauden rakentamistapaa. Pääosa Otavan rakennuksista on eri puolille Suomea toteutettujen yhtenäisten teollisuusyhdyskuntien luottosuunnittelijan arkkitehti W.G. Palmqvistin käsialaa.

Otavan asuinrakennukset ovat puisia tyyppitaloja, joita jälleenrakennuskaudella ryhdyttiin suunnittelemaan mm. pienille teollisuuspaikkakunnille. Otavan asunnot on järjestetty hierarkisesti alueen läpi kulkevan raitin varrelle. Kirjapainokylän nelitaloissa perinteinen työväenasunnon huone ja keittiö on kasvanut useamman huoneen rivitaloasunnoksi.

Hallintorakennuksena ja ruokalana on 1950-luvun punatiilinen kirjapainorakennus, johon liittyy teollisuushalli.

Alueen pohjoisreunalla on Otavan kirjailijan Olavi Paavolaisen rakennuttama huvilarakennus.
 
Historia
Otava-kustannusyhtiön kasvava liiketoiminta keskitettiin kustannuksiltaan edulliselle maaseudulle hyvien kuljetusyhteyksien päähän. Tuotantolaitosta varten ostettiin Keuruun Rautoniemen maatila, jonka pihapiiriin rakennettiin tehdas- ja asuntoalue arkkitehti W.G. Palmqvistin 1947 tekemän kokonaissuunnitelman pohjalta. Otava rakennutti alueelle 1947 maantien ja rautatien pistoraiteen 1951.

Kirjapaino aloitti toimintansa 1955, mihin mennessä valmistuivat tehdasrakennukset ja 10 satulakattoista neljänperheen asuintaloa, kaksi vierastaloa, neljä työnjohtajille tarkoitettua kahdenperheen asuinrakennusta sekä paikallisjohtajan asunto.

Keuruulla työskentelivät ja asuivat monet Otavan taiteilijat ja kirjailijat (mm. Einari Vuorela, Lauri Santtu, Onni Oja jne). Kirjailija Olavi Paavolainen oleskeli Keuruulla 1946-1962. Paavolainen rakennutti kirjapainon lähelle 1949 arkkitehti Laila Niemiojan suunnitteleman huvilan, jossa oli vaikutteita perheen Terijoen huvilasta.
 
Lisätietoa
J. K. Järviö, Keuruun Otava 10-vuotias. Otavalainen 4/1964.

Pertti Lassila, Otavan historia 1941-1975. Otava 1990.

Heli-Maija Voutilainen, Päivi Andersson, Keuruun Otavan alueen rakennusinventointikortti. Keuruun rakennusinventointi 1989-1992.

Sari Hirvonen, Otavan kirjapainokylän raitti ja työväenasunnot - mennyt, preesens ja mahdollinen. Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto, Diplomityö 7.1.2004.

Jussi Jäppinen (toim.), Viestejä maisemassa. Keskisuomalainen kulttuuriympäristö. Jyväskylä 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  huvila; muu tuotantorakennus; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
Otavan kirjapainokylä. Helinä Koskinen 2005
Otavan kirjapainokylä. Helinä Koskinen 2005.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009