Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Muhos Pohjois-Pohjanmaa

Muhoksen kirkko

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Muhoksen kirkko
Kuvaus
Muhoksen tukipilarikirkko vuodelta 1634 on vanhimpia käytössä olevia puukirkkojamme. Sakariston arvokkaat seinämaalaukset 1770-luvulta ovat Emmanuel Granbergin maalaamat.

Muhoksen kirkko sijaitsee kirkonkylän kohdalla suvannoksi laajenneen Oulujoen etelärannalla. Länsitornillisen kirkon ja kolminivelisen pohjalaistapulin uusgoottilaiset piirteet ovat 1870-luvun alun uudistuksesta. Kirkon ympärillä kasvaa vanha männikkö.

Muhoksen kirkko sijoittuu Oulujoen laakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.
 
Historia
Muhos kuului alun perin Salon seurakuntaan, mistä se siirrettiin itsenäistyneen Limingan kappeliksi 1477. Oulun kappeliksi se siirtyi 1610, kun Oulu erosi omaksi seurakunnaksi. Muhoksen seurakunta itsenäistyi 1766. Ensimmäinen kirkko rakennettiin ilmeisesti jo 1500-luvulla Kirkkosaareen. Toinen kirkko rakennettiin Kirkkoniemeen.

Muhoksen järjestyksessään kolmas kirkko rakennettiin 1634 ja uudistettiin 1872 L.I. Lindqvistin johdolla. Sisäseinien ja holvin panelointi valmistui 1903. Kirkko sähköistettiin 1954. Samassa korjauksessa restauroitiin saarnastuoli ja poistettiin alttarilaite. Kirkko restauroitiin 1984 arkkitehtitoimisto Huusko & Teppo tekemien suunnitelmien mukaan.
 
Lisätietoa
Jorma Teppo, Pohjanmaan puukirkkojen korjauksista. Arkkitehti 4/1985.

Matti Huurre ja Jouko Vahtola, Oulujokilaakson historia - Kivikaudelta vuoteen 1865. Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Temmeksen, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnat ja seurakunnat, Oulun kaupunki ja seurakunnat ja Oulujoki-Seura r.y. 1991.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö osa 2. Helsinki 1993.

Erkki Lämsä, Oulun seudun kirkot. Viestimix 1999.
 
kohteeseen sisältyy:  kellotapuli; kirkko;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Muhoksen kirkkosalia. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Daniel Segerlöv 2013
Muhoksen kirkkosalia. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Daniel Segerlöv 2013.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009