Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pedersöre Österbotten

Lappfors by och Heidegård

Gå till Museiverkets karttjänst: Lappfors by och Heidegård
Beskrivning
Lappfors är en av jordbruksbyarna med tidig bosättning längs Esse å på gränsen mellan kusten och inlandet. Byggnadsbeståndet består av flera österbottniska gårdar i två eller en och en halv våning.

Byn Lappfors som är en del av odlingslandskapet längs Esse å har kvar traditionell allmogebebyggelse längs byvägen. Den tätt byggda byn har bevarat sin struktur exceptionellt väl.

Lappfors, som redan på 1500-talet varit bebodd, är en av de minsta byarna i Pedersöre. Byns äldsta byggnadsbestånd härstammar från 1700- och 1800-talen. I byggnadsbeståndet längs Smedasvägen ingår Signegården från medlet av 1700-talet. Bostadshuset är tillbyggt år 1851 samt påbyggt med en andra våning år 1870. Sedan slutet av 1800-talet har byggnaden varit butik. Över-Nederlappfors Byaråd r.f. köpte huset år 1998 och iståndsatte det för restaurangbruk.

Längre upp längs Esse ån ligger Heidegård, vars äldsta byggnadsbestånd härstammar från 1800-talet.
 
Historia
Pedersöre fick fast bosättning troligen samtidigt med bosättningen längs kusten mellan Sideby och Gamlakarleby. Pedersöre församling grundades någon gång i mitten av 1200-talet.

Lappfors vid Esse å var en betydande producent av tjära och trävaror. Storskifte förrättades i Lappfors åren 1786-1789 och byn hadde då fem gårdar. Efter år 1912 har inget nyskifte förrättats i byn.
 
Läs mer
K.V. Åkerblom, Pedersöre storsockens historia intill 1865. Jakobstad 1950.

Svenska Österbottens historia I, Svenska Österbottens Landskapsförbund. Vasa 1977.

Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita Vaasan läänissä. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Vaasa 1978.

Christer Kuvaja, Nils Erik Villstrand ja Ann-Catrin Östman, Forsen och furan. Esse kommuns historia 1868-1976. Pedersöre 2003.
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Signegården i Lappfors. Tuija Mikkonen 2006
Signegården i Lappfors. Tuija Mikkonen 2006.
Byvägskorsningen i Lappfors. Tuija Mikkonen 2006
Byvägskorsningen i Lappfors. Tuija Mikkonen 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009