Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Oulu Pohjois-Pohjanmaa

Oulujoen kirkko

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Oulujoen kirkko
Kuvaus
Oulujoen kirkko on maamme harvoja jugendtyylisiä hirsikirkkoja.

Kaupungin kaakkoispuolella, Vaalantien ja Oulujoen välisellä Kirkkokankaalla sijaitsevan kirkon lähellä Oulujoen rannalla on myös pappila hyvin säilyneessä kulttuurimaisemassa.

Leveärunkoisen kirkon länsipäätyyn liittyy epäsymmetrisesti sijoitettu suippokattoinen torni. Runkohuonetta matalamman sakariston sivuilla on porrastornimaiset sisäänkäynnit. Kirkkosalin keskiosan välikatto kohoaa lähes katonharjan korkeuteen. Sisäseinät ja sidehirret ovat hirsipinnalla, kiinteä sisustus ja sisäkatto on maalattu valkeiksi. Kuoriseinällä oleva alttarin taustarakennelma sisältää luterilaisesta perinteestä poiketen saarnastuolin ja sen päällä olevat urut.

Oulujoen rannassa olevaan 1899 rakennettuun pappilaan kuuluu päärakennuksen lisäksi kirkkopirtti, talli, vilja-aitta ja riihi. Pappilan 1800-1900-luvun taitteessa istutettu aita muodostuu kuusi- ja koivuistutuksista. Kirkon editse kulkevan maantien toisella puolella olevasta hautausmaasta osa on erotettu sankarihautausmaaksi.
 
Historia
Oulujoen seurakunta muodostettiin 1904. Arkkitehti Viktor Sucksdorffin piirtämän kirkon piirustukset valmistuivat 1905 ja ne hyväksyttiin Senaatin talousosastolla 1906. Kirkko valmistui 1908. Rakennuspuut saatiin lahjoituksina Oulujokivarren seurakunnilta ja seurakuntalaisilta ja ne kuljetettiin uittamalla rakennuspaikalle.

1950-luvulla uusitun alttarialueen järjestely palautettiin arkkitehti Anna-Maija Putkosen (Ylimaula) suunnittelemassa restauroinnissa 1983-1984.

Oulusta eronnut Oulujoen kunta liitettiin lakkauttamisensa jälkeen 1966 jälleen Ouluun.
 
Lisätietoa
Anna-Maija Putkonen, Oulujoen kirkon entistäminen. Arkkitehti 4/1985.

Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Oulun kaupunki 1986.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Erkki Lämsä, Oulun seudun kirkot. Viestimix 1999.

Antero Tervonen, Oulujokisten sata vuotta. Oulujoki-seura ry, Oulun kaupunki ja seurakunnat 1999.

Arvokkaita alueita Oulussa, osa II. Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 147. Oulu 2001.
 
kohteeseen sisältyy:  hautausmaa; kirkko; pappila;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Oulujoen kirkko. Martti Jokinen 1997
Oulujoen kirkko. Martti Jokinen 1997.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009