Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Hamina Kymenlaakso

Petkeleen asuinalueet

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Petkeleen asuinalueet
Kuvaus
Petkeleen asuinalue, jonka arkkitehti Alvar Aalto on suunnitellut 1950-luvulla Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle, on modernin asuntosuunnittelun korkeatasoinen edustaja. Alueen asemakaava ja rakennusten julkisivut ovat säilyneet hyvin rakennusaikaisessa asussaan.

Petkeleen asuinalueet sijaitsevat metsäisessä ympäristössä Summan paperitehtaalle johtavan tien varressa Petkelvuoren rinteessä, varsinaisen tehdasalueen koillispuolella.

Työväen asuntoalue, Puu-Petkele, muodostuu kahdeksastatoista puurakenteisesta kahden perheen talosta, jotka on sijoitettu kiinni tielinjaan ja yhdistetty toisiinsa aidoilla. Aidat jatkavat rakennusten katujulkisivun paneeliaihetta. Puu-Petkeleeseen kuuluu myös kolmen auton talli.

Puu-Petkeleen länsipuolella on kolme paperitehtaan virkailijoiden huvilamaista valkeaksi rapattua ja tummalla laudoituksella elävöitettyä asuinrakennusta. Huviloiden pihapuistikot jatkuvat luontevasti ympäröivään metsäpuistoon.
 
Historia
Enso-Gutzeit Oy rakensi Summan sanomalehtipaperitehtaan 1953-1955 vehkalahdelle liikenneyhteyksien kannalta keskeiselle paikalle Haminan ja Kotkan satamien väliin. Se oli toisen maailmansodan jälkeen ensimmäinen puuteollisuuden suurhanke. Valtaosa tehtaan asuinalueen taloista on myöhemmin myyty yksityisomistukseen.
 
Lisätietoa
Jorma Ahvenainen, Enso-Gutzeit Oy. Osa II. 1992.

Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A 26 1992.

Enso Oy:n rakennuskannan inventointi, Henrik Wager. Inventointiraportti 1997.

Kymenlaakson teollisuusperinteen kartoitus. Kymenlaakson liitto. Kuvaja Consulting Oy 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009