Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kotka Kymenlaakso

Hurukselan kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Hurukselan kylä
Kuvaus
Hurukselan topografia Kymijoen muinaisen suistoalueen saarilla on ainutlaatuinen ja kylän historiallinen rakenne on hyvin säilynyt.

Hurukselan tiivis kyläasutus on Kymijoen muinaiseen suistoon muodostuneilla jokien erottamilla saarilla ja kapeikoissa. Asutus on keskittynyt kiinteästi kylän halki kulkevan raitin varrelle. Raitti ja tonttijako ovat säilyneet historiallisessa asussaan. Rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä ja sen joukossa on runsaasti kansatieteellisesti arvokkaita rakennuksia. Saarille raivatut pellot muodostavat maisemallisen kehyksen kyläasutuksille. Alue on ikivanhaa hämäläisten ja karjalaisten rajamaastoa, mistä muistona on Kahrinkankaalla rajakivi.

Maisemallisesti merkittävä ketoalue kyläraitin varrella on ollut laitumena vielä 1970-luvulla. Huruksela on osa Kymijoen laakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
 
Historia
Hurukselassa oli asutusta jo esihistoriallisena aikana. Kivikautisen merenrannan äärelle sijoittunut kylä jäi maan kohoamisen myötä sisämaahan ja Hurukselasta lienee käytetty Kymijoen Nummenjoen reittiä jokikalastuksen saaliiden saamiseksi merelle. Verotustietojen mukaan Hurukselassa oli 1551 neljätoista taloa. 1700-luvulla puolet kylän taloista oli Mammulan mäellä ja kolme entisessä lauttarannassa. Kahrinsaarella, Hirvenmäellä ja Heikkilän niemellä oli kussakin yksi talo.
 
Lisätietoa
Veikko Mattila, Kymin historia I. Pitäjän itsenäistymisestä Vanhan Suomen yhdistämiseen 1642-1812. Kymin seurakunta, Kymin kunta, Karhulan kauppala. Kouvola 1960.

Marja Terttu Knapas, Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson maakuntaliitto, Kymenlaakson maakuntamuseo, Kymenlaakson seutukaavaliitto 1984.

Veikko Kallio, Kymin historia II 1812-1950. Kymin historiatoimikunta 1990.

Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliitto 1992.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö osa 2. Helsinki 1993.

Frank Hering, Kymenlaakso. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 124. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 1999.

Martti Korhonen, Juhani Saarinen, Kymistä Kotkaan. Osa I. Kotkan kaupungin historiatoimikunta. Porvoo 1999.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; muinaisjäännös;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Hurukselan kylä. Hannu Vallas 2005
Hurukselan kylä. Hannu Vallas 2005.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009