Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kotka Kymenlaakso

Katariinan pientaloalue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Katariinan pientaloalue
Kuvaus
Katariinan (ent. Puistolan) pientaloalue, laaja ja yhtenäinen arkkitehti Birger Brunilan asemakaavan mukaan toteutettu asuinalue, on edustava ja korkeatasoisesti suunniteltu esimerkki teollisuuskaupungin työväestön asuntokysymyksen ratkaisemisesta 1900-luvun alussa.

Katariinan pientaloalueen katuverkko mukailee maaston muotoja. Kapeat kujat kaartuvat kallioisen maaston mukaan. Alueen keskuskadun muodostaa kahden korkean mäen välissä kulkeva puuistutuksin reunustettu Tammikatu. Alueen yhtenäisen pientalotyypistön ovat luoneet rakennusmestarit Armas Laitinen sekä Iivari ja Pentti Penttilä. Kaksikerroksiset vuokratalot muodostavat oman kiinteän alueensa.

Asemakaava-alue rajoittuu puistomaisesti hoidettuun merenrantametsikköön ja idässä sen erottaa merestä korkea Pookinmäki, jonka laella on Ruotsinsalmen linnoitukseen kuuluneen korkean majakka- ja merkinantotornin raunio. Pookinmäelle sijoittuvat myös Kotkan Merivartioasema sekä pursiseuran paviljonkina toimiva entinen konsuli Gullichsenin 1898 rakennettu huvila.
 
Historia
1700-luvulla Kotkansaarella, jolla Katariinan asuinalue sijaitsee, oli osia Ruotsinsalmen linnoituksesta. Vuoden 1917 asemakaavassa alue oli Katariinan kansanpuistoa. Työväestölle tarkoitetun pientaloalueen rakentaminen aloitettiin 1920-luvulla, jolloin Kotkassa oli ankara asuntopula. Arkkitehti Birger Brunila laati Katariinan pienasuntoalueen asemakaavan 1922 ja rakennusjärjestyksessä korostettiin alueen kokonaisilmeen yhtenäisyyttä.
 
Lisätietoa
Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliitto A:26 1992.

Selja-Maaria Flink, Kotka, jälleenrakennusajan ja 1950-luvun laaja rintama. Sirkkaliisa Jetsonen (toim.), Jälleenrakentamisen aika. TKK arkkitehtiosaston julkaisuja 1994/12.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 9.1.2019).
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; kaupungin asuintalo; linnoitus; luotsiasema; piensatama; puisto;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Kotkan Katariinan pientaloalue. Hannu Vallas 1997
Kotkan Katariinan pientaloalue. Hannu Vallas 1997.
Katariinan pientaloaluetta. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Janiwiki0 2018
Katariinan pientaloaluetta. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Janiwiki0 2018.
Katariinan pientaloaluetta. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Janiwiki0 2018
Katariinan pientaloaluetta. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Janiwiki0 2018.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009