Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Pori Satakunta

Riihikedon aravatalot

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Riihikedon aravatalot
Kuvaus
Riihikedon yhtenäinen asuinalue edustaa varhaista aravatuotantoa.

Porin yhdeksännen kaupunginosan Riihikedon kolmikerroksiset lamellitalot ja seitsenkerroksiset pistetalot sijaitsevat viuhkamaisesti pienen keskuspuiston ympärillä.

Riihiketo valmistui sotien jälkeen arkkitehti Jaakko Laaksovirran laatiman asemakaavan mukaan. Rakennussuunnittelusta vastasivat pääasiassa arkkitehdit Jussi Lappi-Seppälä ja Iikka Martas.
 
Historia
Sotien jälkeen kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien väkiluku kasvoi siirtolaisten vaikutuksesta. Maaseudulla mahdollisuudet pienimuotoiseen uudisrakentamiseen olivat ratkaistavissa. Kaupungeissa nopean rakentamisen ongelmana oli pääomien ja teollisuuskapasiteetin puute.

Asuntotuotannon valtuuskunta (Arava) perustettiin 1949. Se oli valtion elin, jolle keskitettiin sekä asuntotuotannon rahoitus, että rakennettavien asuntojen vuokraaminen. Järjestelmällä oli tarkoitus saada asuntotuotanto käyntiin erityisesti kaupunkitaajamissa. Arava myönsi valtion tukemia lainoja kaikille rakentajille, aina yksityisistä julkisiin rakentajiin.

Porissa aravatuotannon alueeksi valittiin 9. kaupunginosa, Riihiketo. Alueella oli Harald Andersinin 1920-luvulla tekemä umpikortteliasemakaava, joka 1938 oli uudistettu. Ensimmäinen uudisrakennus valmistui 1947. Keskuspuistoa rajaavien pistetalojen ryhmä oli valmiina 1952.
 
Lisätietoa
Jussi Koivuniemi, Joen rytmissä. Porin kaupungin historia 1940-2000. Porin kaupunki 2004.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  asuinkerrostalo; kaava-alue; katutila; kaupungin asuintalo; puisto;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Aravataloja Porin Riihikedossa. Timo-Pekka Heima 2007
Aravataloja Porin Riihikedossa. Timo-Pekka Heima 2007.
Riihikedon aravataloja. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0Jorma Lindqvist 2018
Riihikedon aravataloja. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0Jorma Lindqvist 2018.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009