Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Åbo Egentliga Finland

Turun Sanomats kontor, Lantmannahuset och Standardhyreshuset

Gå till Museiverkets karttjänst: Turun Sanomats kontor, Lantmannahuset och Standardhyreshuset
Beskrivning
Turun Sanomats tidningshus och tryckeri, Sydvästra Finlands Lantmannahus och Standardhyreshuset hör till arkitekt Alvar Aaltos tidiga produktion och till pärlorna i landets modernistiska arkitektur. Byggnaderna representerar en brytningstid i arkitektens produktion – klassicismen ersattes av funktionalism – och de finns på listan över den internationella organisationen DOCOMOMO:s urval av betydelsefulla modernistiska arkitekturobjekt i Finland från slutet av1920-talet till1970-talet.

Lantmannahuset (Lounais-Suomen Maalaistentalo) är Aaltos första byggnad i Åbo. Huset återspeglar Aaltos gryende intresse för arkitekturens internationella rationalism, och det avviker från hans tävlingsförslag som innehöll många klassicistiska drag. Fasaden med sina friser är avskalad klassicism, men i detaljerna syns tecken på funktionalismen. I den fem våningar höga byggnaden fanns ursprungligen Åbo finska teater, hotell, restaurang, affärslokaler och bostäder.

Huset som Alvar Aalto ritade för tidningen Turun Sanomat är en av Finlands första funktionalistiska byggnader. Kontorsbyggnaden omfattar sex våningar ovan jord och två underjordiska våningar mot gårdssidan. Huset på den smala centrumtomten omfattade de ultramoderna redaktions- och tryckeriavdelningarna och ägarens bostad i översta våningen. Byggnaden är en tillämpning av de fem principer som den schweiziska arkitekten Le Corbusier propagerade för: huset är byggt på pelare, vilket gav möjlighet till en fri bottenplan, fasadstrukturering och enhetliga, vågräta fönsterband. På takterrassen fanns plats för en trädgård. Huset konstruktioner, bl.a. den speciella pelarkonstruktionen, är skapade tillsammans med byggnadskonstruktören, ingenjör Emil Henriksson.

Standardhyreshuset Tapani är byggt av standardplattor i armerad betong och uppfördes av byggföretaget Tapani som producerade plattorna. Husets återspeglar inflytanden från samtida mellaneuropeisk bostadsarkitektur, som Aalto hade studerat innan han började rita huset. Huset med fem våningar mot gatufasaden ligger i ett av de slutna kvarteren kring Puolalabacken. Den slätrappade ljusa ytan struktureras av rätt låga fönster med tre, två och en ruta. Affärsvåningen har en nästan obruten rad av fönster, och vindsvåningen har låga fönster. Taket har en trappformad profil; gårdssidan är en våning högre än den sida som är vänd mot gatan.
 
Historia
Alvar Aalto vann arkitekturtävlingen om Lantmannahuset 1927 med sitt klassicistiska förslag. Huset blev färdigt 1928, betydligt förenklat. I och med segern i tävlingen flyttade Aalto med familj till Åbo och bodde på översta våningen i Lantmannahuset. Här låg också arkitekturbyråns kontor. På Aaltos byrå i Åbo föddes en stor del av de första funktionalistiska byggnaderna i Finland.

Aalto ritade Turun Sanomats tidningshus efter en studieresa till Frankrike och Nederländerna. Dessutom gjorde han en studieresa till Norden 1928, tillsammans med uppdragsgivaren, för att få en bild av hur de största tidningshusens lokaliteter såg ut. Turun Sanomats hus byggdes 1927–1929. Som assistenter hade Aalto Aino Marsio-Aalto och norrmännen Erling Bjertnäs och Harald Wildhagen.

Standardhyreshuset kom till efter att byggherren, fabrikören Juho Tapani, år 1927 gav i uppdrag åt Alvar Aalto att studera hur företagets betongplattor kunde användas i ett typhöghus. Juho Tapani hade utvecklat prefabricerade betongplattor med inbyggda kanaler för armeringsjärn och betong. Byggarbetet på huset inleddes 1928 och det var färdigt 1929.
 
Läs mer
Alvar Aalto, Standardivuokratalo Turussa. Arkkitehti 1929.

Alvar Aalto, Lounais-Suomen maalaistentalo. Arkkitehti 1929.

Alvar Aalto, Turun sanomat. Arkkitehti 1930.

Raija-Liisa Heinonen, Funktionalismin läpimurto Suomessa. Suomen rakennustaiteen museo. 1978.

Betoni Suomessa 1860-1960. Suomen Betonitieto Oy 1991.

Turun Sanomain toimitalo 1930. Turun Sanomat 1998.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Katariina Pakoma, Alvar Aalto. Lounais-Suomen maalaistentalo, Turku 1927-28. Rakennushistoriallinen selvitys. Alvar Aalto Säätiö 2003.
 
objektets element:  flervåningshus; övrig administrativ byggnad; övrig produktionsbyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Turun Sanomats tidningshus. Timo-Pekka Heima 2008
Turun Sanomats tidningshus. Timo-Pekka Heima 2008.
Sydvästra Finlands Lantmannahus. Timo-Pekka Heima 2008
Sydvästra Finlands Lantmannahus. Timo-Pekka Heima 2008.
Alvar Aaltos Standardhyreshus. Hilkka Högström 2008
Alvar Aaltos Standardhyreshus. Hilkka Högström 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009