Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Alvar Aaltos hem och arkitektbyrå

Gå till Museiverkets karttjänst: Alvar Aaltos hem och arkitektbyrå
Beskrivning
Arkitektparet Alvar och Aino Aalto ritade ett eget hus åt sig på Rievägen i Munksnäs. Som helhet är huset, tillsammans med inredningen och den omgivande miljön, ett lysande exempel på modernismens intåg i vårt lands byggnads- och inredningskonst. Byggnaden med plats för boende och arbete hör till den internationella organisationen DOCOMOMOS urval av betydande modern finsk arkitektur. Byrån på Tegelbacken ritade Aalto med tanke på sin expanderande arkitektbyrå, och den skapande byggnadskonsten fick därmed en ateljéinramning.

Det hemtrevliga och intima huset på Rievägen är från 1935. Vardagsrummet, matvrån och kontorsflygeln i omedelbar anslutning till dem ligger i bottenplanet och bildar kärnan i interiören. Helheten öppnar sig mot en skyddad och solig gård. På övre planet ligger sovrummen och terrassen. Byggnaden har ett platt tak och är byggd i enkla material. Exteriören präglas av växelspelet mellan mörka ytor med stående panel och vitslammade tegelväggar. Huset är slutet mot gatan, och tomten omges av tegelmurar och trästaket.

Alvar Aaltos ateljé- och kontorsbyggnad från mitten av 1950-talet ligger också i Munksnäs, på adressen Tegelbacken 20. Enligt Aaltos egna ord är en ateljé en nödvändighet, eftersom man inte kan åstadkomma byggnadskonst på en kontorsliknande byrå. Så här skriver Aalto i tidskriften Arkkitehti/Arkitekten 1959: ”Ateljébyggnaden vänder ryggen mot gatan nästan på orientaliskt vis och öppnar sig i stället mot en intim inre trädgård, som stiger amfiteatraliskt och därför även kan göra tjänst som auditorium.” Gården omges av privatateljén med sin böljande vägg och ritsalens raka avslutning.
 
Historia
Alvar och Aino Aaltos hus på Rievägen ritades och byggdes 1935–36. Det tjänade som bostad för Aaltos familj och som arkitektbyrå. Huset var familjens permanenta hem där makarna bodde fram till sin död, Alvar Aalto i 40 år fram till 1976. Aaltos arkitektbyrå var verksam i byggnaden ända till 1955, då den nya byrån stod färdig på den närbelägna Tegelbacken. Aaltos andra fru Elissa Aalto dog 1994, och strax efter det övergick bostadshuset på Rievägen i Alvar Aalto Stiftelsens ägo. Huset renoverades 2000–2002 efter ritningar av arkitekt Tapani Mustonen och har varit hemmuseum från och med 2002.

Alvar Aalto ritade arkitektbyrån på Tegelbacken när byrån behövde mera arbetsrum på grund av de stora uppdragen på 1950-talet. Byrån utvidgades i u-form 1962–63. Bakom muren på innergården byggdes en personalmatsal och ett kontorsrum i ett övre plan. Arkitektbyrån fortsatte att verka i byggnaden efter Aaltos död och leddes 1976–1994 av Aaltos andra hustru Elissa Aalto. Byggnaden övergick i Alvar Aalto Stiftelsens ägo 1984. Byggnaden renoverades i början av 2000-talet och hyser Alvar Aalto Stiftelsen, Alvar Aalto-museets avdelning för Aaltos byggnadsarv och Alvar Aalto Akademin.
 
Läs mer
Alvar Aalto ja Helsinki. Toim. Eija Kämäräinen ja Arja Lehtonen. Porvoo Helsinki Juva 1998.

Alvar Aalto: arkkitehti 1898-1976. Alvar Aalto -säätiö. Helsinki 1999.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, do.co.mo.mo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.

Leena Makkonen, Alvar Aallon kädenjälki Helsingissä. Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 2009.
 
objektets element:  bostadshus i stad; hem för märkesperson; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Alvar och Aino Aaltos hus på Rievägen. Pekka Kärki 1999
Alvar och Aino Aaltos hus på Rievägen. Pekka Kärki 1999.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009