Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Åbo Egentliga Finland

Åbo busstation med omgivning

Gå till Museiverkets karttjänst: Åbo busstation med omgivning
Beskrivning
Åbo busstation med omgivning är en representativ helhet i funkisstil som återspeglar tiden när de första busstationerna kom till och motortrafiken växte.

Busstationen vid Aningais tull är en modern central för busstrafik från 1930-talet. Som landmärke hör busstationen till sin tids modernaste och största i Finland. Stationen består av en rund väntsal i två våningar, utsiktsrestaurang och överst en lanternin. Fraktflygeln är byggd i ett plan och har rundade hörn. Den slätrappade byggnaden har bandfönster. Ankomstplattformen på stationsområdet är i enlighet med den ursprungliga planen rak, medan avgångsplattformerna är snedställda.

Till helheten som skulle betjäna trafiken vid Aningais tull hör två stora servicestationer i funkisstil. Inhysta här var förutom verkstaden också bränslebolagens distriktskontor.

Den delvis tre våningar höga stenbyggnaden i hörnet av Tureborgsgatan och Aningaisgatan var ursprungligen Ab Shells servicestation. Gaveln mot busstationen är rundad och fasaden har ett stort skärmtak som var typiskt för 1930-talets servicebyggnader. Den tidigare servicebyggnaden är numera delvis restaurang. Den tidigare serviceflygeln med fyra hallar vid Aningaisbron, mitt emot busstationen, byggd 1939–1940, var tidigare Essos servicestation och är numera restaurang. Byggnadens nedersta plan är indraget och övre planet bärs av pelare. Olikt servicestationerna på 1930-talet har denna servicestation inget skärmtak. Den höga väggen i anslutning till rökkanalen är avsedd för fastgörande av bolagets ljusreklam på en synlig plats.
 
Historia
Bilarna ökade i antal och trafiken på landsvägarna flerdubblades från 1920-talet till 1930-talet. Busstrafiken utvecklades i takt med att landsvägarna blev bättre. Bussarna hade inte stadigvarande hållplatser och det fanns inga busstationer innan åkarna organiserade sig och började bygga ut bussstationsnätet 1928. Till stationerna hörde plattformer och bensinstationer. För att ta hand om busstationsverksamheten grundade åkarna företaget Matkahuolto 1933. Det funktionalistiska, fartfyllda formspråket passade ihop med de nya busstationernas image. I slutet av 1930-talet hade Matkahuolto 36 busstationer. Stationerna i Åbo och Tammerfors som blev färdiga 1938 var viktiga milstolpar i förbundet mellan funkis och busstationerna. Matkahuolto i Helsingfors hade öppnat sin busstation på Glaspalatsets innegård redan 1935.

Finlands första buss åkte iväg på rutten mellan Åbo och Nystad i december 1905. Linjetrafiken, både den mellan städerna och landsbygden och internt i städerna, etablerade sig i Åbo från och med 1920-talet. För fjärrtrafiken från Åbo reserverades ett trekantigt område i Aningais tull, en bit utanför stan. Stationen låg vid den viktigaste infartsleden, vid Aningaisbron som byggdes 1931. Bron ersattes med en ny år 2000.

Busstationen ritades av stadsarkitekt Harald Smedberg och biträdande stadsarkitekt Totti Sora. Som modell för rumsprogrammet användes busstationen i Viborg, men i synnerhet restaurangen och ljusrampen har influerats av Albin Starks Östra järnvägsstation i Stockholm från 1932. Busstationen blev färdig 1938. I bottenplanet fanns rum för väntsal, stationskontor, biljettförsäljning och effektförvaring. På övre planet fanns en restaurang. Perronger för ankomst och avgång och en parkeringsplats ingick också i planerna för stationsområdet, liksom också en separat servicebyggnad som emellertid aldrig byggdes. Under årtiondenas lopp har stationsbyggnaden och dess interiör byggts om i flera repriser. Under renoveringen av interiören 1994 gjordes den gamla nedre restaurangen om till bar vilket den ursprungligen hade varit.

Shell Oy:s servicestation låg sedan 1934 vid Aningais tull. Shells byggnad hade ritats av arkitektbyrå Jung & Jung. Ett nytt element var neonljus och bolagets logo som ljusreklam vid gatan. En trappa upp i den stora byggnaden fanns bolagets distriktkontor. I slutet av 1960-talet flyttade Shell sin verksamhet till en nybyggd servicestation på andra sidan av Aningaisgatan. I den gamla servicestationen placerades en polisstation och kafé 1959–1960. På den tidigare öppna platsen med skärmtak byggdes en nybyggnad. Byggnaden renoverades och utvidgades 2007–2008. Polisstationsflygeln fick en tredje våning och här placerades nu ett hotell och affärer.

Nobel-Standard Oy:s eller Essos kontor bredvid busstationen blev färdigt 1940 och byggdes närmast med tanke på den yrkesmässiga trafiken. Byggnaden ritades av Georg Jägerroos. I byggnadens övre plan fanns bolagets distriktskontor. I början av 2000-talet gjordes servicestationen om till restaurang och hotell.
 
Läs mer
Finsk Shell Ab:s servicestationer. Arkkitehti 3/1934.

Harald Semdberg, Linjebilstationen i Åbo. Arkkitehti 4/1939.

Tauno Ceder, Turun linja-autoliikenteen synty ja sen alkuvuodet. Suomen Turku 2/1981.

Hanna Peltonen, Bensiiniaseman tulo ja vakiintuminen Suomeen ennen toista maailmansotaa. Helsingin yliopisto, taidehistorian laitos. Painamaton. 2001.

Anne Seppälä, Kaukolinja-autojen keskusasema Aninkaistentullissa: Turun linja-autoaseman rakennushanke. Moderni Turku 1920- ja 1930-luvuilla. K&h, kulttuurihistoria. Turun yliopisto. Turku 2004.

Riitta Niskanen, Linja-autoasemat. Lähdön ja saapumisen paikat. Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A:12. 2006.
 
objektets element:  butiks- och affärsbyggnad; byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Åbo busstation och Essos tidigare verkstad vid Aningais tull. Johanna Forsius 2007
Åbo busstation och Essos tidigare verkstad vid Aningais tull. Johanna Forsius 2007.
Shells tidigare verkstad. Johanna Forsius 2006
Shells tidigare verkstad. Johanna Forsius 2006.
Åbo busstation. Timo-Pekka Heima 2008
Åbo busstation. Timo-Pekka Heima 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009