Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Åbo Egentliga Finland

Kurala by

Gå till Museiverkets karttjänst: Kurala by
Beskrivning
Kurala by är ett utmärkt exempel på en by i Aura ådal som har varit kontinuerligt bebodd åtminstone sedan järnåldern.

Kurala by ligger i Aura ådal, söder om ån. På sluttningen ligger en boplats och ett gravfält från järnåldern och en grupp på fyra hus, Iso-Rasi, Vähä-Rasi, Iso-Kohmo och Vähä-Kohmo. Byn omges av sluttande åkrar som har brukats i flera hundra år. Byns traditionella struktur har bevarats och byggbeståndet är huvudsakligen från 1800-talet och från början av 1900-talet.

Gårdarna Iso- och Vähä-Kohmo samt Vähä-Rasi ägs av Åbo stad. Åbo landskapsmuseums driver Byn för levande historia och verksamhet för experimentell arkeologi i Kurala.
 
Historia
Kurala by var bebyggd senast under järnåldern. I skriftliga källor nämns den första gången 1378. Fram till början av 1600-talet bestod byn av fyra hus. Fram till storskiftet på 1780-talet hade byn vuxit och omfattade sex hus. Byns torp låg i Ristimäki. Vid Tavastlands oxväg låg en krog.

Kurala by hörde tidigare till S:t Karins socken, men anslöts till Åbo stad 1939. På 1970-talet ville staden planlägga Kurala som höghusområde, men området fredades 1980 med stöd av fornminneslagen.
 
Läs mer
Mika Laasonen (toim.), Kuralan kylänmäen historiallisia vaiheita. Turun maakuntamuseo. Monisteita 6/1993.

Kaarin Lehtonen, Aurajokilaakson maisema-alueen kulttuurihistorialliset arvot. Turun maakuntamuseo. Monisteita 11/1997.

Pentti Mäkelä, Kaarinan kunnan historia. Jyväskylä 1997.

Anneli Sorvoja, Elävän historian kylä – ideoista muutosten kautta toteutukseen. ABOA 1993-94. Turku 1998.

Johanna Viitaharju, Pihan piirissä ja kylän mäellä. Kuralan Kylämäen rakennukset 1900-luvulla. ABOA 1993-94. Turku 1998.
 
objektets element:  by; fornlämning; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Kurala by, landskap med gravfält från järnåldern. Hilkka Högström 2008
Kurala by, landskap med gravfält från järnåldern. Hilkka Högström 2008.
Kyrala by. Hilkka Högström 2008
Kyrala by. Hilkka Högström 2008.
Kyrala by. Hilkka Högström 2008
Kyrala by. Hilkka Högström 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009