Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Pori Satakunta

Porin kuudes kaupunginosa

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Porin kuudes kaupunginosa
Kuvaus
Porin VI kaupunginosa on yksi laajimmista ja yhtenäisistä puisista ruutukaavaan perustuvista 1800-luvun lopun esikaupunkialueista Suomessa.

Päärnäisten eli Kuukkarin esikaupunkialueen kaava työläisten ja vähävaraisten asuinalueeksi Porin vanhan ruutukaava-alueen ulkopuolelle on vuodelta 1864. Säännöllisen ruutukaavan sisällä on kaksi puistokorttelia ja yksi poikittainen puistokatu. Tontit ovat erittäin pieniä.

Päärnäisten puinen, katutilaa tiiviisti rajaava rakennuskanta on pääasiassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmilta puolin. Pihoilla on säilynyt runsaasti tontteja rajaavia ulkorakennuksia.

Rakennuskannasta mainittakoon arkkitehti Onni von Zansenin 1900-luvun alussa suunnittelema Nummi-yhtiö, Riihikatu 10-12, jonka kaksi puista asuinrakennusta täyttävät yhden korttelin muodostaen sisäänsä suojatun pihan. Svensbergin ukkokoti, Kalevanpuisto 13 on rakennettu iäkkäiden työmiesten kodiksi. Myös uudisrakentamista on tapahtunut, mm. muutama asuinkerrostalo. Viime vuosina on alueelle rakennettu uusia kaksikerroksisia puutaloja.
 
Historia
Ruutukaava-alueen itäpuolinen V kaupunginosa tuli täyteen rakennetuksi 1800-luvun loppupuolella. Kaupungin laajenemissuunnaksi valittiin Päärnäinen, vaikka se sijaitsikin kaukana varsinaisista teollisuustyöpaikoista.

Taustalla oli kaupungin 1852 tuhonnut tulipalo, joka synnytti Turun tien varteen ns. kuoppakaupungin, jota asuttivat kotinsa ja omaisuutensa menettänyt köyhempi väestö. Kuoppa-asumuksia korvaamaan alueelle kaavoitettiin myöhemmin Päärnäinen eli 6. kaupunginosa. Asemakaavan laati maanmittari J. H. Wahlroos.

Uuden alueen eli VI kaupunginosan sijoituksesta pyydettiin lausunto lääninarkkitehti G. Th. Chiewitziltä. 1891 kaupunginosaa laajennettiin itäpuolelle. Ukkokoti on rakennettu kauppias Svensbergin testamenttilahjoituksen turvin ja valmistui arkkitehti August Krookin suunnitelmin 1900.
 
Lisätietoa
Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto. Sarja A:177. Pori 1990.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.

Internetsivut: http://www.poritieto.com/index.php/Etusivu
 
kohteeseen sisältyy:  katutila; kaupungin asuintalo; puisto; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Näkymä Kuudennesta kaupunginosasta. Hilkka Högström 2006
Näkymä Kuudennesta kaupunginosasta. Hilkka Högström 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009