Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Korsnäs Österbotten

Korsnäs kyrka och prästgård

Gå till Museiverkets karttjänst: Korsnäs kyrka och prästgård
Beskrivning
Korsnäs kyrka är en av de korskyrkor i trä som ritades på intendentskontoret i början av 1800-talet och byggdes under ledning av den kända österbottniska kyrkobyggarsläkten Kuorikoski. I miljön kring kyrkan ingår den samtidigt uppförda prästgården med ekonomibyggnader. Korsnäs kyrka och prästgård utgör en enhetlig bebyggd kyrkomiljö som bevarats intakt.

Korsnäs likarmade korskyrka i trä har byggts år 1831 under ledning av Heikki Kuorikoski. Till sitt yttre präglas församlingens i ordningen tredje kyrka av attikan som reser sig över korscentret och kröns av ett torn. Altaret och altartavlan har en ovanlig placering mitt i kyrkan. Invid kyrkan står en fristående klockstapel från år 1757. Stapeln fick sitt nuvarande nyklassicistiska yttre i samband med en flyttning cirka 1860.

Till kyrkomiljön hör också ett sockenmagasin och en före detta prästgård uppförd år 1831. Byggnaden som omges av en lummig park tjänar numera som prästgårdsmuseum och på gården står en gammal drängstuga, ett loft, en bastu och en väderkvarn.
 
Historia
Korsnäs bönehusförsamling omnämns redan på medeltiden. Den anslöts till Närpes år 1604. Korsnäs församling hörde till Närpes ända fram till år 1887.

Korsnäs kyrka och prästgård uppfördes samtidigt på 1830-talet. För ritningarna till kyrkan svarade C. L. Engel och A. W. Arppe på intendentskontoret. Efter att kyrkoherden flyttat bort från prästgården restaurerades byggnaden 1982 till ett museum, som beskriver det tidiga 1900-talets prästgårdskultur.
 
Läs mer
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita Vaasan läänissä. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Vaasa 1978.

Sigrid Nikula, Korsnäs kyrka. Korsnäs historia. Vasa 1981.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.
 
objektets element:  klockstapel; kyrka; museum; prästgård; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Korsnäs kyrka. Tuija Mikkonen 2007
Korsnäs kyrka. Tuija Mikkonen 2007.
Korsnäs kyrka, klockstapeln. Tuija Mikkonen 2007
Korsnäs kyrka, klockstapeln. Tuija Mikkonen 2007.
Korsnäs prästgård. Tuija Mikkonen 2007
Korsnäs prästgård. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009