Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Hyvinkää Uusimaa

Kytäjän kirkko

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kytäjän kirkko
Kuvaus
Kytäjän kirkko on viehättävä esimerkki arkkitehtuuriltaan korkeatasoisesta paikallisen yhteisön rakennuttamasta kyläkirkosta. Kirkon on suunnitellut sen rakentamisaikana Kytäjän kartanon isäntänä ollut arkkitehti Väinö Vähäkallio ja se sijaitsee Nurmijärvelle vievän vanhan kirkkotien varrella.

Vaaleaksi rapatussa kirkossa on pitkäräystäinen laakea tiilikatto, länsipäähän liittyy matala seurakuntasalin sisältävä siipiosa ja kapea kellotorni. Kirkkosaliin astutaan tynnyriholvatun eteisen kautta. Pohjoisseinässä on pyöröikkunat seinän yläosassa, eteläpuolelle valoa antava korkeat pyörökaariset ikkunat. Kirkkosalissa ja eteisessä on kalanruotokuvioinen tiililattia. Keskikäytävä on tilaan nähden epäsymmetrinen, mikä johtuu kuoriosan pohjoissivuun sijoitetusta sakaristosta.
 
Historia
Kytöjärven kylässä suunniteltiin omaa kirkkoa jo 1800-luvulla, ja Kytäjälle perustettiin rukoushuoneyhdistys 1925. Tavoitteena ollut oma kirkko toteutui 1936 arkkitehti Väinö Vähäkallion ja rouva Astrid Vähäkallion lahjoittaessa Kytäjän kartanolle kuuluvista maista alueen kirkkoa ja hautausmaata varten sekä kirkon piirustukset ja suuren määrän kirkon rakennustarpeita.

Kirkossa pidettiin ensimmäinen jumalanpalvelus jouluna 1938. Alun perin kirkosta oli avoin näkymä järven toisella puolella olevaan Kytäjän kartanoon. Kirkko restauroitiin arkkitehti Sari Viertiön suunnitelmin 1998.
 
Lisätietoa
Väinö Vähäkallio, Kytäjän kyläkirkko. Arkitekten 7-8/1940.

Sari Viertiö, Kytäjän kirkko. Elävä kirkkorakennus. Aika ja ajankohtaisuus restauroinnissa. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Arkkitehtuurin historian ja teorian osasto 1999.

Aino Niskanen, Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Arkkitehdin elämäntyö ja teokset. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 22/2005.

Marja Terttu Knapas ja Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 30. Helsinki 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  kirkko;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009