Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lojo Nyland

Nummijärvi by och kulturlandskap

Gå till Museiverkets karttjänst: Nummijärvi by och kulturlandskap
Beskrivning
Nummijärvi by är ett exempel på enhetligt allmogebyggande under sent 1700-tal respektive tidigt 1800-tal. Det finns många välbevarade stamgårdshelheter i byn.

Till sin topografi är kulturlandskapet imponerande. Byn omges av kuperade åkrar och skogiga och bergiga kullar. Den genomkorsas av en byaväg som kröker sig och på båda sidorna av vägen står stamgårdarnas byggnadsgrupper. Byn med odlingar öppnar sig mot sydväst till Nummijärviviken.

Heino gård ligger vid åkerslätter väster om byavägen. Söder om den, invid skogsbrynet och en klippa, ligger Seppälä gård. Vid vägen ligger Heikkilä driftscenter, mittemot det på andra sidan vägen Pakkanen. Eskola hus står på en sluttning som vetter mot stranden. Gårdarna är välbevarade och enhetliga. Huvudbyggnaderna med utknutar härstammar från någorlunda samma tid vid mitten av 1800-talet. Till ekonomicentra anknyter yngre bostadshus och ekonomibyggnader från bland annat tidigt 1900-tal. Bosättningen omges av kuperade åkrar.
 
Historia
Nummijärvi är till ytan den största byn i Karislojo i norra delen av socknen. Dess centrum domineras av sjön Nummijärvi.

Åkrarna och utängarna i Nummijärvi by mättes och skiftades 1778, de övriga markerna 1780. Skiftet justerades 1790. Då hette gårdarna i byn Heinu (Heino), Pakkanen, Eskola, Heikkilä och Seppä (Seppälä).

År 1906–07 flyttades Eskola gård några hundra meter västerut från den ursprungliga platsen på Nummijärvi sjöstrand.
 
Läs mer
Päivi Tahvanainen, Länsi-Uudenmaan kulttuurimaisemainventointi 1990. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto 1990.

Tauno Tukkinen, Karjalohjan vanhat rakennukset I. Uudenmaan liiton julkaisuja E28 - 1996.

Veikko Kallio (toim.), Karjalohja. Itsenäisen väen pitäjä. Vammala 2005.
 
objektets element:  by; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Nummijärvi by. Johanna Forsius 2007
Nummijärvi by. Johanna Forsius 2007.
Landskap i Nummijärvi by. Johanna Forsius 2007
Landskap i Nummijärvi by. Johanna Forsius 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009