Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lojo Nyland

Nummi kyrkby

Gå till Museiverkets karttjänst: Nummi kyrkby
Beskrivning
Nummi kyrkby är ett representativt exempel på en liten kyrkby vars gamla byggnadsbestånd och skepnad har bevarats väl. Där finns bostadshus och byggnader som anknutit till centrala kommunala verksamheter från 1700-talet till 1900-talet.

Kyrkbyn ligger på två byakullar i kanten av det svagt kuperade odlingslandskapet i Nummenkylä och Oinola. Kyrkbyns landmärke och mittpunkt är den på 1820-talet byggda gråstenskyrkan, som omges av en stor begravningsplats. En del av kyrkan utgörs av ett torn av gråsten med en lykta av trä. Den äldre begravningsplatsen finns där det tidigare har stått en kyrka. Bredvid den finns två rödmyllade sockenmagasin från 1754 respektive 1850. Bredvid kyrkan finns även en före detta sockenstuga.

Kyrkbyhelheten omfattar bland annat en brandstation från 1930-talet, Ylhäinen rusthåll eller Klockarens boställe och ett klockarbord vars huvudbyggnad i två våningar härstammar från 1772. Till det gamla offentliga byggnadsbeståndet i kyrkbyn hör det gamla kommunalhuset bredvid kyrkan från 1800-talet samt apoteket, kommunalläkarens hus och länsmannens hus från 1920-talet. Vid ån Nummenjoki finns platser för byakvarnar.

Nummi kyrkby har utvidgats mot södra sidan av Nummenjoki till Oinola bland vars affärsbyggnader kan den före detta sparbanken nämnas. I det idylliska landskapet vid byavägen genom Oinola finns byacentrums gamla gårdar med trädgårdar och åkrar.

Objektet är en del av det nationellt viktiga landskapsområdet Nummenjoki och Pusulanjoki odlingsdal.
 
Historia
Nummitrakten är sedan 1660-talet en del av Lojo omfattande kyrksocken som en kapellförsamling. År 1863 förklarades Nummi församling som en själständig församling.

Gråstenskyrkan i Nummi färdigställdes 1822 enligt intendentkontorets ritningar. Altartavlorna målades av konstnären J. A. Jägerplan i Stockholm 1825. Predikstolen härstammar från en träkyrka som byggdes 1640. Det äldsta föremålet i kyrkan är ett medeltida krucifix. Det har eventuellt anskaffats för att fira invigningen av träkyrkan som föregick Lojo kyrka. Krucifixet uppskattas ha flyttats från Lojo till kapellkyrkan, som byggdes i Nummi 1635. Nummi kyrka renoverades 1922.

Ylhäinen gård eller Klockarens boställe hörde till kyrkan redan på 1500-talet. Sjön Hyvelänjärvi på östra sidan av kyrkbyn torrlades på 1850-talet. Lukkari är en medeltida stamgård på Nummenkylä bys gamla tomtmarker.

Vid forsen i ån Nummijoki finns platserna för Nummi och Oinola byakvarnar. Av de gamla husen i byn Oinola ligger Kihi, Antseppä och Nupunen på byns gamla tomtmarker. Gårdarnas huvudbyggnader härstammar från tidigt 1900-tal, Antseppä huvudbyggnad från 1830. Pasa driftscenter flyttades från byns gamla tomtmarker till sin nuvarande plats i samband med nyskiftet. Huvudbyggnaden har stått på denna plats sedan tidigt 1900-tal, såsom också byggnaderna på ekonomigården.
 
Läs mer
Osmo Jussila, Nummen historia vv. 1859- . Nummen ja Pusulan historiatoimikunta 1977.

Päivi Tahvanainen, Länsi-Uudenmaan kulttuurimaisemainventointi. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Lohja 1990.
 
objektets element:  begravningsplats; butiks- och affärsbyggnad; kyrka; by; övrig produktionsbyggnad; kvarn; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Nummi kyrkby. Johanna Forsius 2007
Nummi kyrkby. Johanna Forsius 2007.
Kyrkbyns gråstenskyrka. Johanna Forsius 2007
Kyrkbyns gråstenskyrka. Johanna Forsius 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009