Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Lahti Päijät-Häme

Anttilanmäen esikaupunkiasutus

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Anttilanmäen esikaupunkiasutus
Kuvaus
Lahden rautatieaseman tuntumaan syntynyt Anttilanmäen tiivis pientaloalue on silloisen kaupungin rajan ulkopuolelle, kaavoittamattomalle maalle syntynyt 1900-luvun alun asuinalue.

Jyrkähkön Anttilanmäen lakiosille ja rinteisiin sijoittuneen tieverkon varrella olevat asuin- ja ulkorakennukset muodostavat pihapuineen elävän kokonaisuuden. Vapaasta rakentamisesta huolimatta alueen talot muodostavat mittakaavaltaan ja rakennusmateriaaleiltaan yhtenäisen pienimittakaavaisen kokonaisuuden. Pienehköt asuinrakennukset ovat sijoittuneet kapeiden ja mutkittelevien katujen varsille, lähelle toisiaan. Uudisrakentaminen ja liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet alueen ilmeeseen.
 
Historia
Anttilanmäen asutus syntyi 1900-luvun alkupuolella vähävaraisen väestön hakeutuessa Lahden epäitsenäisen kauppalan rajojen ulkopuolelle, josta oli saatavissa huokeita tontteja.

Hollolan pitäjään kuulunut, viljelyyn sopimaton Anttilanmäki palstoitettiin vuokratonteiksi ja alueen omakotitalot valmistuivat pääosin 1900-1920 -luvuilla. Asutuksen lisäksi rautatien ja aseman ympäristöön sijoittui pieniä yrityksiä. Asutuksen ja teollisuuden sijoittumisen kannalta merkittävä Riihimäki-Pietari -rata valmistui 1869.

Lahden kauppalasta tuli kaupunki 1905. Tärkeimmät esikaupunkialueet olivat tuolloin Anttilanmäki, Tornator ja Kärpäsenkylä. Rautatieaseman eteläpuolelle vapaasti rakentunut, Anttilanmäen sisältävä, Asemataustan esikaupunkialue liitettiin Lahden kaupunkiin 1933.
 
Lisätietoa
Riitta Niskanen (toim.), Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Lahden kaupunginmuseo 2000.

Henrik Wager, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 2006.

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry:n kotisivut http://www.anttilanmaki.fi
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; kaupungin asuintalo; koulu; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Anttilanmäen asuinaluetta. Johanna Forsius 2006
Anttilanmäen asuinaluetta. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009