Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vörå Österbotten

Oravais kyrka och begravningsplats

Gå till Museiverkets karttjänst: Oravais kyrka och begravningsplats
Beskrivning
Oravais kyrka är en av de nyklassicistiska korskyrkor som i slutet av 1700-talet ritades vid intendentkontoret och som uppfördes under ledning av Carl Rijf som byggde flera kyrkor i Österbotten. På begravningsplatsen, där församlingens första kyrka en gång stod, finns släkten von Essens släktgrav. Här finns också många gravkors smidda av smederna på Kimo bruk. Släkten von Essen är förknippad med Oravais bruks historia.

Oravais kyrka är belägen på Karlsberget. Kyrkan som uppfördes på 1790-talet i 1700-tals stil och klockstapeln av trä likaså i 1700-tals stil och byggd år 1927 omges av kyrkogården med sin stenmur. Till kyrkogården kommer man genom portkonstruktioner i trä som bärs upp av pelare och som påminner om gavelkonstruktioner till ett tempel.

Kyrkan i nyklassicistisk stil är till sin form en likarmad korskyrka med avfasade inre hörn. Ovanför korset reser sig ett åttkantigt torn som kröns av en kupol. Ingångsarmen är dekorerad med ett doriskt tempelgavelmotiv och de andra armarna med pilastrar. Armarnas valmtak höjer sig bakom armarnas gaveltrianglar. Korsarmarna har tunnvalv av trä. Altartavlorna har målats av Johan Erik Lindh 1819 och föreställer Korsfästelsen och Nattvarden. Predikstolen är tillverkad på 1790-talet.

Intill kyrkans nordvästra port står en fattiggubbe. Längs Kimovägen öster om kyrkan är ett gammalt spannmålsmagasin beläget. Församlingshemmet som uppförts på en öppen plats nordväst om kyrkan är ritat av arkitekt Asko Halme och invigdes år 1970.

Oravais begravningslats som omges av en stenmur och kantas av träd ligger norr om kyrkan på det ställe, där Oravais första kyrka en gång stod. På begravningsplatsen står gravkors smidda av smederna vid Kimo bruk och släkten von Essens släktgrav. Otto Mauritz von Essen (född 1780) som innehade furirbostället Eurs var bokhållare på Kimo bruk. Runt minnesmärket över Oravais gamla kyrka på begravningsplatsen finns också gravkors.
 
Historia
Oravais som var underställt Vörå församling fick sin början som en kapellförsamling år 1676 och blev en självständig församling år 1859. Den nuvarande kyrkan i Oravais, som är den tredje i ordningen, uppfördes åren 1795-1797 enligt ritningar 1793 från intendentkontoret i Stockholm. Byggandet leddes av kyrkobyggaren och byggmästaren Carl Rijf från Jakobstad. Denna hade år 1784 valts till länsbyggmästare i Västerbotten. Man hade också tänkt sig att eventuellt uppföra kyrkan på bruksområdet i Kimo. Kyrkan restaurerades åren 1961-1962 och den målades invändigt år 1992. I stället för klockstapeln som brann ned vid en eldsvåda i Oravais restes en ny klockstapel år 1928 enligt ritningar av byggmästare Stenberg från Vasa. År 1982 byggdes ett nytt kapell på södra sidan om begravningsplatsen efter ritningar av arkitekt Carl-Johan Slotte.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Oravais sockens historia. Oravais kommun 1971.

Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita Vaasan läänissä. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Vaasa 1978.

Martin Hårdstedt, Göran Backman (red.), Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais historiska förening r.f. Vasa 1999.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-inventointitietokanta 21.2.2008.
 
objektets element:  gravkapell; begravningsplats; klockstapel; kyrka; lånemagasin;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Oravais kyrka. Marja-Terttu Knapas 1988
Oravais kyrka. Marja-Terttu Knapas 1988.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009