Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Karleby Mellersta Österbotten

Ullava kyrka och Vanha-Vios hus

Gå till Museiverkets karttjänst: Ullava kyrka och Vanha-Vios hus
Beskrivning
Kyrkan och klockstapeln i Ullava representerar en mellanösterbottnisk kapellförsamling från slutet av 1700-talet. Kyrkmiljön är mycket väl bevarad. Vanha-Vios hus hör till de äldsta bevarade byggnaderna i den lilla kyrkbyn och är konstnärsprofessorn Veikko Vionojas födelsehem.

Träkyrkan i Ullava går i nyklassicistisk stil och ligger i kyrkbyn öster om Ullavanjoki. Kyrkan är försedd med tvärgavlar och var ursprungligen en oktagonformad långkyrka. På tre sidor har kyrkan små förstugor med åstak och på en sida en sakristia. Ovanför korsmitten finns ett lykttorn. Fönstren har runda bågar. Kyrksalen är täckt med ett svagt sluttande tunnvalv. Altartavlan, Den korsfäste, är från 1928 och målad av Veikko Vionoja som föddes i Ullava. Sydväst om kyrkan står en separat, hög klockstapel med tre leder. På kyrkogården finns hjältegravar som omges av en låg stenmur.

Vid Vionojas strand sydväst om kyrkan, på en av de äldsta bosättningsplatserna i byn, finns Vanha-Vios hus. Konstnären Veikko Laines (Vionoja) födelsehem ligger norr om Vionoja som löper ner till Ullavanjoki, vid den gamla ridvägen Vionojavägen som går över floden. Den rödmålade huvudbyggnaden är från 1755 och har under 1880-talet utvidgats med gavelkammare. På gården finns ett uthus från första halvan av 1900-talet.
 
Historia
Ullava hörde från 1640-talet till Kelviå socken. Antalet hus i byn steg i slutet av 1600-talet från 8–10 till 14–16 genom nybygge. Ullava blev kapellförsamling år 1797 och en självständig församling 1904.

Ullava kyrka byggdes 1783 och var en oktagonal stödpelarkyrka med sneda gavlar. Klockstapeln stod färdig 1787. Byggarbetet skedde under ledning av länsbyggmästare Johan Blomström. Kyrkan renoverades under ledning av Lauri Heikki Kuorikoski år 1900. Då utvidgades kyrkans stomme med tre förstugor med åstak och på långsidan lade man till tvärgavlar och tornet ovanför korsmitten. Den gamla sakristian ersattes med en ny som byggdes bakom altaret. Åren 1957–1958 återställdes den färgsättning som interiören och exteriören hade före renoveringen år 1900.

År 1978 byggdes ett församlingshus mellan klockstapeln och Ullavavägen. Ullava blev en kapellförsamling när den anslöts till Kaustby församling år 2006.

Konstnären Veikko Vionoja (1909–2001) är känd i synnerhet som skildrare av hus, interiörer, gårdsplan, människor och ljuset i Österbotten.
 
Läs mer
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita Vaasan läänissä. Vaasan läänin seutukaavalaiitto. Vaasa 1978.

Saini Heikkuri-Alborzi, Pirjo Niemi, Arvokkaat kulttuurimaisemat Keski-Pohjanmaan jokilaaksoissa. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Vaasa 1993.

Harri Turunen (toim.), Kälviän ja Ullavan kirja. Kälviä kunta ja seurakunta. JYY:n kotiseutusarja n:o 31. Jyväskylä 1993.

Erkki Lämsä, Lesti- ja Perhonjokilaakson kirkot. s.l. 1996.

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet. Keski-Pohjanmaan liitto, Sigma Konsultit Oy. [Kokkola 2001].

Minna Torppa, Keski-Pohjanmaan inventointi, Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; hem för märkesperson; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Ullava kyrka. Maria Kurtén 2006
Ullava kyrka. Maria Kurtén 2006.
Ullava kyrkans klockstapel. Johanna Forsius 2006
Ullava kyrkans klockstapel. Johanna Forsius 2006.
Vanha-Vios hus. Maria Kurtén 2006
Vanha-Vios hus. Maria Kurtén 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009