Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Sysmä Päijät-Häme

Ravioskorven asutustila-alue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ravioskorven asutustila-alue
Kuvaus
Maanhankintalain nojalla muodostettu Ravioskorven asutustila-alue on Suomen suurimpia. Maisemassa selkeästi erottuva alue ilmentää sotien jälkeisen ajan asuttamista ja jälleentakentamista.

Ravioskorven alue on Nuoramoisten kylän eteläosaa. Asutustila-alueelle luonteenomaista ovat tasaista viljelymaisemaa halkovat viivasuorat tiet ja toistensa lähettyvillä olevat pienehköt tilakeskukset peltojen laitamilla tai niiden väliin jäävillä saarekkeilla. Tilojen pihapiirit muodostavat paikoitellen yhtenäisiä nauhoja suorien teiden varsille.

Tilakeskukset muodostuvat 1 ½ -kerroksisesta tyyppitalosta, hirsisestä tai tiilisestä navetasta ja ulkorakennuksista. Ajan pelkistettyä arkkitehtuuria edustava koulu on rakennettu asutustila-alueen keskelle, alueen pääteiden risteykseen.
 
Historia
Toisen maailmansodan jälkeen sijoitettiin Sysmään luovutetuilta alueilta 1200 siirtolaista.

Ravioskorven asutustila-alue perustettiin asumattomaan, suoperäiseen korpeen. Tilojen maat lohkaistiin pääosin Nordenlundin kartanon maista.

Ravioskorven alueelle muodostettiin 36 asutustilaa, joiden asukkaista noin puolet oli siirtolaisia ja puolet rintamamiehiä Hämeestä. Uutta peltoa raivattiin sotien jälkeen noin viisisataa hehtaaria. Asutustilojen lisäksi alueelle perustettiin koulu ja kauppa.
 
Lisätietoa
Nina Könönen, Orimattilan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Kuntien ympäristöselvitys, KUKUSE. Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 95/2005.

Henrik Wager, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009