Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Kullo gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Kullo gård
Beskrivning
Kullo gårds karaktärsbyggnad är en av de få gårdarna som uppförts i början av 1900-talet på en gårdsplats från 1600-talet och som ritats av en arkitekt. Ekonomicentret på gården innefattar ett mångsidigt och välbevarat byggbestånd från 1700- och 1800-talen.

Kullo gårdsmiljö domineras av den vitrappade huvudbyggnaden i klassisk stil från år 1914 (C. Frankenhaeuser) som ligger på en vacker plats mitt i parken. Huvudbyggnaden har två våningar och fasaden indelas av hörnpilastrar. Det höga lanternintaket är täckt med sällsynta, svarta taktegel.

Ekonomicentret på gården innefattar ett flertal timrade arbetarbostäder och hushållsbyggnader från 1700- och 1800-talen. På 1900-talet byggdes bl.a. stall, bostadshus för arbetarna och s.k. mjölkkammare.
 
Historia
Kullo gård bildades i början av 1600-talet av fem hus i byn Kullo. Även ett sjätte hus anslöts till gården på 1600-talet. På 1660-talet ägdes Kullo gård v Lorentz Creutz som också ägde flera andra gårdar i Finland, bl.a. Sarvlax, Summa och Liuksiala gårdar.

År 1910 köptes gården av arkitekt Carl Fankenhaeuser och den nya huvudbyggnaden som han ritade anlades 1912–14.
 
Läs mer
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot 1. 1939.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Kulloon kartanon kotisivut http://www.kullogard.fi/fin/historia.htm (21.4.2009).

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  herrgård; park; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
Kullo gårdsbacke. Johanna Forsius 2008
Kullo gårdsbacke. Johanna Forsius 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009