Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Grankulla Nyland

Grankulla järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Grankulla järnvägsstation
Beskrivning
Grankulla station är en mellanstation vid kustbanan mellan Helsingfors och Åbo. Till stationsmiljön hör förutom det arkitektoniskt exceptionella stationshuset i jugendstil även två godsmagasin och en ekonomibyggnad. Stationen har haft en avgörande betydelse för Grankullas utveckling.

Den lummiga stationsmiljön ligger numera mitt i staden. Stationshuset i trä har skadats i en brand. Det ena magasinet med utskjutande tak har ett exceptionellt läge mittemot stationshuset, norr om järnvägsspåret. Ekonomibyggnaden har ursprungligen varit i stationsinspektörens användning.
 
Historia
Grankulla var i det närmaste obebott när man år 1897 fattade beslut om att dra Helsingfors-Karisbanan genom området. Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo invigdes 1903. Grankulla järnvägsstation hade till en början endast hållplatsstatus, men uppgraderades till järnvägsstation år 1908. I samband därmed blev stationshuset och godsmagasinen färdiga. Stationshuset byggdes ut år 1911. Huset skadades i en brand hösten 2008.
 
Läs mer
Matti J. Lahti, Espoo. Maalaispitäjästä suurkauppalaksi. Pieksämäki 1975.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920- Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Aktiebolaget som blev stad. Grankulla 80 år. Grankulla stad 1986.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Grankulla järnvägsstation. Saara Vilhunen 2007
Grankulla järnvägsstation. Saara Vilhunen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009